reklama

Czy prezydent Bruski złoży(ł) zawiadomienie do prokuratury?

/i/ · 2016-10-13 17:11
Poseł Tomasz Latos i radny Jarosław Wenderlich wystosowali pismo do prezydenta Rafała Bruskiego z pytaniami, czy prokuratura została już powiadomiona przez niego o nieprawidłowościach w spółce WKS "Zawisza", której miasto jest akcjonariuszem. Jego treść publikujemy poniżej:

“Będąc głęboko zaniepokojeni sytuacją wokół spółki WKS Zawisza S.A., której akcjonariuszem jest Miasto Bydgoszcz zwracamy się do Pana Prezydenta o wyjaśnienia dotyczące poniższych kwestii.

W sezonie 2015/2016 każdy klub 1 ligi otrzymał z samego tytułu udziału w rozgrywkach kwotę 250 tysięcy złotych netto za wpływy z transmisji od telewizji Polsat. Także w sezonie 2016/2017 1 liga transmitowana jest przez wspomnianą telewizję. Tymczasem w związku z brakiem przedłożenia Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, co stanowiło naruszenie kryterium F.01 Podręcznika Licencyjnego, WKS Zawisza S.A. nie otrzymał licencji, tym samym utracił możliwość uzyskania środków finansowych z wielu tytułów, w tym wpływów z transmisji telewizyjnych. Klub nie został zgłoszony do żadnych rozgrywek nawet IV ligi. Ponadto niepokój budzą publikacje prasowe o tym, iż naturalnej wielkości replika Pucharu Polski i złota patera (Superpuchar) nie zostały znalezione w siedzibie spółki w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji.

Mając na uwadze powyższe kierujemy do Pana Prezydenta zapytania:

  • 1. Czy, a jeżeli tak, to jakie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamierza złożyć lub złożył do prokuratury Pan Prezydent w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół WKS Zawisza S.A.?
  • 2. Czy potwierdza Pan Prezydent fakt, iż klub utracił wpływy z transmisji z telewizji Polsat, zaś utrata powyższych wpływów jest wyższa niż kwota określona w art. 115 § 5 Kodeksu karnego? Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Miasto Bydgoszcz rozważało złożenie, lub złożyło zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 Kodeksu karnego? Nadmieniamy, iż o powyższy stan faktyczny na sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 28 września br. pytano publicznie Pańskich współpracowników.
  • 3. Czy potwierdza Pan medialne informacje, iż „zaginęła” replika Pucharu Polski i złotej patery (Superpucharu)? W związku z powyższym, czy Miasto Bydgoszcz rozważa złożyć, bądź złożyło zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 284 § 1 Kodeksu karnego w związku z “zaginięciem” w/w pucharów?

W związku z dużym zainteresowaniem opinii publicznej wskazaną problematyką prosimy o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi.

Poseł na Sejm RP
Tomasz Latos
Radny Rady Miasta Bydgoszczy
Jarosław Wenderlich

Opinie

Czy jest już odpowiedź?
~ciekawski · 13 października 2016 21:45
Odpowiedzial?
~/\/\ · 16 października 2016 20:40
Mam nadzieję, że Bruski nie zamierza kryć przestępstw. Zobaczymy.
~popisu już nie ma · 16 października 2016 23:24