reklama

"Najpierw Wolność" - koncert pamięci bohaterskiego zrywu Węgrów w 1956 roku

/i/ · 2016-11-27 21:56
Dzisiaj w Filharmonii Pomorskiej odbył się koncert "1956-2016. Najpierw Wolność. Węgry". Dzieła Kodályego, Liszta i Bartóka zagrała Węgierska Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Budapesztu.

W Filharmonii Pomorskiej w ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce odbył się dzisiaj Koncert Pamięci Rewolucji Węgierskiej 1956. W tym roku przypada 60. rocznica węgierskiego zrywu powstańczego. Krwawo stłumiona przez armię sowiecką wolnościowa walka narodu węgierskiego wywołała w Polsce, a i w naszym mieście liczne akty solidarności i pomocy. Październik 1956 w Polsce oznaczał złagodzenie komunistycznego terroru, na Węgrzech powstanie pociągnęło tysiące ofiar i wielką emigrację.

W nastrój obchodów wprowadził publiczność niedzielnego koncertu odczytany wiersz Zbigniewa Herberta “Węgrom” z 1956 roku, kończący się słowami:
stoimy na granicy
nazywanej rozsądkiem
i w pożar się patrzymy
i śmierć podziwiamy

Potem Węgierska Narodowa Orkiestra Filharmoniczna wykonała trzy arcydzieła narodowej muzyki węgierskiej: Zoltána Kodályego Tańce z Galanty, Franciszka Liszta I Koncert fortepianowy Es-dur i Béli Bartóka Koncert na orkiestrę.

Opinie

Przypomnienie wydarzeń węgierskich w naszym mieście to wielka zasługa nie żyjącego już pana Eryka Bazylczuka. Pan Eryk, bydgoszczanin, uczestniczył w tym niepodległościowym zrywie na Węgrzech i często dawał świadectwo tego okresu swoimi wystąpieniami. Kontynuatorami jego spuścizny jest Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier im. Eryka Bazylczuka. Osobą spinającą wszystkie te działania jest Honorowy Konsul Węgier w Bydgoszczy pan Marek Pietrzak. A zaczęło się to ... ale to już inna historia.
~obserwator · 28 listopada 2016 10:28
Pamiętam jak Pan Eryk Bazylczuk był często atakowany w lokalnej prasie przez toruńskich dziennikarzy Rycha i Marka a także wielu meneli toruńskich udzielających się forach GW.
~Eryk Bazylczuk to bohater. · 29 listopada 2016 09:43
Widzę jak dziś tego Wspaniałego Czlowieka, jak zatrzaskuje obrotowe drzwi z półobrotu i jak wstrzymuje słońce, żeby naród wybrany mógł dłużej pospać w wolną sobotę.

No, i dziękujemy Mu, ze tworząc świat odpocząl siódmego dnia, bo jakby nie odpocząl, to nie wiadomo, co by jeszcze stworzył.
~Co by tu jeszcze..... · 29 listopada 2016 18:55