reklama

Nowy Kodeks Etyki w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A.

/i/ · 2017-01-09 11:58
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (PGZ S.A.) przyjęły w 2016 roku nowy Kodeks Etyki, a także wdrożyły nowe procedury: antymobbingową i antykorupcyjną.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (PGZ S.A.) w listopadzie 2016 r. jako jedna ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przyjęła nowy Kodeks Etyki, wspólny dla całej PGZ S.A., w którym zapisane zostały standardy obowiązujące wszystkich pracowników Grupy niezależnie od zajmowanego stanowiska i zakresu odpowiedzialności.

Oto niektóre z zasad, które przyjęły na siebie WZL Nr 2:
• Stawiamy na bezpieczeństwo, wysoką jakość, innowacje oraz rozwój kadry specjalistów.
• Nie tolerujemy dyskryminacji.
• Dbamy o zdrowie nas wszystkich, dbamy o przyjazne środowisko pracy i otoczenie.
• Stosujemy zasadę: „zero tolerancji dla korupcji”.
• Naszych konkurentów traktujemy z szacunkiem i godnością.
• Chronimy dane osobowe naszych pracowników i partnerów biznesowych.
• Relacje z partnerami biznesowymi i dostawcami budujemy w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.
• Współtworzymy środowisko lokalne – działamy w sposób odpowiedzialny.

- Przyjęte przez nas wartości mają ogromne znaczenie dla naszej pracy, a także dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami. Mam nadzieję, że zasady Kodeksu Etyki oraz nowych procedur będą stosowane przez nas wszystkich w praktyce, bo to właśnie my tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – powiedział Leszek Walczak, prezes Zarządu WZL Nr 2 S.A.

W zakładach powołany został Zespół ds. Etyki, którego głównym celem jest promowanie wzorcowych zachowań, rozwiązywanie problemów dotyczących etyki, korupcji i mobbingu, a także usuwanie wszelkich nieprawidłowości.

W grudniu 2016 r. na terenie WZL nr 2 odbyło się pierwsze szkolenie dotyczące antykorupcji przeprowadzone przez CBA.

Opinie