reklama

Prezydent ustalił kolejność budowy dróg osiedlowych

/i/ · 2015-12-02 13:15
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wskazał dzisiaj kryteria, od spełnienia których zależeć będzie kolejność przebudowy ulic gruntowych.

Po dzisiejszej decyzji prezydenta Rafała Bruskiego o ustaleniu kryteriów, od spełnienia których zależeć będzie kolejność przebudowy ulic gruntowych i co najważniejsze wpisaniu 17 mln złotych do budżetu na przyszły rok można powiedzieć, że batalia o powstanie programu budowy dróg osiedlowych zakończyła się sukcesem. Przypomnijmy, że w lipcu br. radni Prawa i Sprawiedliwości zwołali nadzwyczajną sesję poświęconą tej sprawie, a radny Bogdan Dzakanowski (niezależny) stanął na czele inicjatywy budowy dróg osiedlowych. Podczas sesji we wrześniu br. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła nawet z inicjatywy Dzakanowskiego uchwałę, która zobowiązywała prezydenta do przeznaczania każdego roku 35 mln zł na budowę dróg osiedlowych. Tej skali obciążenia budżetu nie akceptował jednak prezydent Rafał Bruski. W projekcie budżetu na 2016 r. ujął jednak zadanie budowa dróg osiedlowych z przeznaczeniem na ten cel 17 mln zł. Rada Miasta podczas sesji budżetowej podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję.

Rafał Bruski, przeciwstawiając się zaangażowaniu budżetu miasta w budowę dróg osiedlowych za kluczową w ciągu ostatnich pięciu lat traktował naprawę głównych ulic o największych natężeniach ruchu. – Przez 5 lat wyremontowaliśmy blisko 100 odcinków miejskich ulic. To stwarza szansę, by teraz zająć się również przebudową ulic o nawierzchni gruntowej. Na tego typu inwestycje przeznaczymy co roku około 17 mln złotych. Najmocniejszą stroną programu są czytelne kryteria dotyczące kolejności budowy ulic. W przypadku inwestycji tego typu nie ma miejsca na uznaniowość – podkreślił prezydent Bydgoszczy.

Program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową będzie realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3 lata analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

  • rok nadania nazwy ulicy
  • liczba mieszkańców
  • zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
  • ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
  • wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
  • funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

Ostateczny ranking ulic będzie ustalany na podstawie sumy punktów dla danej ulicy uzyskanych we wszystkich analizowanych kryteriach. W przypadku uzyskania dla więcej niż jednej ulicy równej liczby punktów, o kolejności realizacji będzie decydować kryterium wyboru związane z liczbą mieszkańców.

Częścią programu pozostaną również inicjatywy lokalne. Dzięki niemu mieszkańcy kolejnych ulic, które nie mają charakteru zbierającego ruch, będą mogli realizować zadania, na których im zależy w pierwszej kolejności. Warunkiem korzystania z tego programu jest zapewnienie finansowania na poziomie 15-25 procent wkładu własnego. We wspólną budowę ulic – obok stowarzyszeń, będą mogły włączyć się podmioty gospodarcze. Nowy program stworzy też ramy do współpracy miasta z firmami (inwestorami zewnętrznymi). W przypadku podpisania umowy pomiędzy miastem a inwestorem zewnętrznym, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Bydgoszczy i zapewnieniu współfinansowania inwestycji przez inwestora zewnętrznego na poziomie co najmniej 50% możliwe jest wprowadzenie wybranej drogi gminnej nieutwardzonej na listę priorytetów inwestycyjnych.

Na terenie Bydgoszczy znajduje się 387,5 km lokalnych dróg publicznych, w tym 175,2 km lokalnych dróg publicznych nie posiadających nawierzchni utwardzonej.

Opinie

Rafi!!!-nie ma miejsca na uznaniowość? A osiedle Esculapa?-jak tam ta forsa zapisana na te osiedlowe uliczki?no chyba że ono leży w granicach gminy Osielsko,albo wszystkie uliczki na nim mają status powiatówek i z "innego działu" będą budowane.Jak tam Rafi wodoleju?...
~maxi · 2 grudnia 2015 14:50