reklama

Szansa na grant. Pod warunkiem odbycia warsztatów w Teatrze Polskim

(was) · 2017-02-13 14:33
Do 15 lutego trwa nabór na warsztaty, w których udział uprawnia do przystąpienia do konkursu grantowego Struktury Kultury w roku 2017.

Teatr Polski im. H. Konieczki jest jednym z szesnastu w kraju operatorów trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce.

Do najważniejszych zadań programu należy „Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, iż stanowi ona jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na otwartości, tolerancji i solidarności, a przy tym wspierającego twórczy eksperyment i propagującego egalitarne formy życia zbiorowego.” W tej sytuacji nie dziwi nas, że jego regionalnym beneficjentem został Teatr Polski w Bydgoszczy, który przygotował projekt pn. Struktury Kultury.

Do podziału w tym roku jest 150 tys. zł. O granty w wysokości 8 tys. i 12 tys. zł mogą się starać zespoły z całego województwa kujawsko-pomorskiego. W składzie każdego zespołu muszą znaleźć się zarówno osoby ze świata kultury, jak i związane z oświatą. Mają one wspólnie przygotować program o znamionach edukacji kulturowej. Dla przykładu, w zeszłym roku jeden z zespołów badał stosunek licealistów do osób z innych kręgów kulturowych.

W konkursie o granty mogą wystartować wyłącznie te zespoły, które wezmą udział w warsztatach zorganizowanych przez Teatr Polski w Bydgoszczy. Odbędą się one w marcu. Przewidziano m.in. dyskusję na temat “Po co Struktury Kultury w szkole?”, wykłady (np. “Sztuka i pedagogika społeczna w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego”) oraz warsztaty pn. “Teatr w działaniu. Partycypacja, kolektywne tworzenie i pedagogika teatru”.

Projekt Struktury Kultury jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie www.struktury-kultury.pl

Opinie