reklama

Tablice informują o skali zanieczyszczeń powietrza

/i/ · 2016-03-01 10:38
Bydgoska spalarnia wytwarza energię elektryczną i cieplną z dostarczanych odpadów komunalnych. Wraz z realizacją tej inwestycji w mieście zamontowane zostały tablice informujące o emisjach zanieczyszczeń.

Na terenie Bydgoszczy działają trzy tablice wskazujące rejestrowane pomiary emisji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Pierwsza z nich została zamontowana przy ekoelektrociepłowni i uruchomiona w grudniu 2015 roku. Kolejne zostały zainstalowane na budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 (osiedle Kapuściska) i Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 (osiedle Łęgnowo). Na tablicach odczytać możemy takie wartości jak: pył, całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu. Wyświetlana po lewej stronie wartość jest to faktyczna emisja, a w kolumnie obok podano wartość emisji jaką dopuszczają normy. Pomiary są dokonywane za pomocą wysokiej czułości analizatora spalin zamontowanego w kominie spalarni. Na tablicach wyświetlane są wartości średniodobowe za poprzednią dobę. Analizator jest regularnie kalibrowany dla zapewnienia bezbłędnych wskazań. Pola „energia elektryczna” oraz „energia cieplna” wskazują, ile wytworzono energii w dniu poprzednim.

Wyświetlane wartości emisji są znacznie niższe od dozwolonych przez prawo, np. normy emisyjne pyłu dopuszczalne przez prawo to 10 mg/Nm3, a rzeczywista emisja przez ostatni tydzień wynosiła poniżej 1 mg/Nm3. Należy pamiętać, że np. dopuszczalne stężenie dioksyn i furanów dla tego typu instalacji wynosi 0,1 ng/m3. Z kolei w dymie z domowych kominów, jeżeli spalane są tworzywa sztuczne, stężenie to może wynosić nawet 100 ng/m3, a zatem 1000 razy przekraczać dopuszczalne normy dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania zainstalowanych tablic jest zatem kontrola przez mieszkańców, czy instalacja ProNatury nie przekracza dopuszczalnych wartości emisji. ZTPOK to spalarnia ekologiczna, ponieważ stosowane w niej procesy oczyszczania pozwalają znacząco ograniczyć składowanie odpadów, przez co chroni powierzchnię ziemi.

Opinie

"Wyświetlane wartości emisji są znacznie niższe od wymaganych przez prawo"

Czyli prawo wymaga wyższych wartości emisji zanieczyszczeń?
~Zdzich · 1 marca 2016 11:14
Pewnie że nie. Poprawiliśmy.
~korekta · 1 marca 2016 12:28
Fajnie by było, gdyby tablice były widoczne również wieczorem - nie są one podświetlane (przynajmniej ta na SP46) przez co w nocy widać same wartości, ale opisów czego one dotyczą jak i samych norm już nie.
A wystarczyłby jakiś pojedynczy reflektor...
~Marc · 22 marca 2016 12:04