reklama

W Bydgoszczy będzie w powietrzu mniej dwutlenku siarki

/i/ · 2015-12-14 10:25
W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki.

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zakończony został projekt, którego celem było wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych.

Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 roku.

Inwestycja polegała na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin w granicach od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem. Koszt realizacji zadania wyniósł 65 milionów zł netto. PGE na budowę instalacji uzyskała wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu były środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki.

Budowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu modernizacji aktywów w Bydgoszczy. PGE rozpoczęła realizację kolejnego zadania inwestycyjnego – budowy instalacji odazotowania spalin, która pozwoli zredukować emisję tlenków azotu do poziomu określonego w dyrektywach Unii Europejskiej. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest na koniec 2017 roku.

Opinie

Toruń powinien nam zwrócić kasę za tę inwestycję - ponieważ najbardziej na tym zyskał, gdyż w Polsce przeważają wiatry północno-zachodnie, które zawiewały wyziewy z naszej elektrociepłowni w ich kierunku.
~Mariusz !!! · 15 grudnia 2015 14:04