Zamknij
REKLAMA

Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej dla "Świadków Historii"

23:15, 04.12.2017 | ech
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Jacek Nowacki

4 grudnia w Hotelu „Pod Orłem” odbyła się uroczystość wręczenia 6 osobom nagrody Instytutu Pamięci Narodowej – „Świadek Historii”. Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie.

Nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. List od prezesa IPN Jarosława Szarka do laureatów tegorocznych nagród podczas uroczystości ich wręczenia w Hotelu "Pod Orłem"  odczytał Jan Baster, zastępca prezesa IPN. "Dzięki ich społecznej pracy przetrwał i został utrwalony bezcenny obraz żołnierskiego czynu, niepodległościowej konspiracji, narodowej solidarności, kresowego i sybirackiego doświadczenia. Dostojnemu gronu Świadków Historii wyrażam wdzięczność i uznanie" - napisał w liście Jarosław Szarek.

- Dobra, mądra polityka historyczna, która powinna być fundamentem każdego silnego państwa jest dzięki właśnie świadkom historii, dzięki pasjonatom, miłośnikom naszej przeszłości o wiele lepsza. Ogromnie dużo wam zawdzięczamy - powiedział prof. dr hab. Mirosław Golon,  dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, który dodał, że nasze miasto ma wyjątkowe postaci, które mogą być wzorcami mądrości, męstwa i poświęcenia dla Ojczyzny: Mariana Rejewskiego i Leszka Białego.

W tym roku nagrodę „Świadek Historii” otrzymali: Zdzisław Cisowski, Jerzy Gadzinowski, Leokadia Majewicz, Józef Pintera, Piotr Rydel i Hanna Sowińska.

W poprzedniej edycji nagrodą zostali uhonorowani: Bolesław Karandyszowski, Roman Paweł Kotzbach, Mirosław Myśliński, Czesław Rzadkosz, Eugeniusz Siemaszko i Józef Żernicki.

Uroczystość została uświetniona krótkim występem artystycznym Grażyny Nity.

"Świadek Historii" to honorowe wyróżnienie, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej.
                                                                                

                                                                                        * * *

Tegoroczni laureaci nagrody  „Świadek Historii”:

Zdzisław Cisowski był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w latach 1980-1981. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Zespole Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Zdzisława Cisowskiego w upamiętnienie wydarzenia z 18 listopada 1956 r. w Bydgoszczy, patriotycznej manifestacji, podczas której doszło do spalenia urządzeń zagłuszających na Wzgórzu Dąbrowskiego.

Jerzy Gadzinowski jest bratankiem bohatera Ziemi Kujawskiej por. Jerzego Gadzinowskiego ps. „Szary”, straconego przez komunistów w bydgoskiej katowni na Wałach Jagiellońskich 29.05.1946 r. Inicjuje uroczystości patriotyczne w upamiętnianiu Kujawskich Żołnierzy Wyklętych. Zbierał i archiwizował informacje oraz wspomnienia żyjących jeszcze Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Wspólnie z AK-owcem Longinem Zakrzewskim ps. „Żbik” organizował spotkania z młodzieżą wygłaszając prelekcje na temat miejscowych Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. 

Leokadia Teresa Majewicz po zajęciu wschodnich terenów Polski przez wojska sowieckie, 10 lutego 1940 r. wraz z całą rodziną  została aresztowana i wywieziona na Syberię do Ałtajskiego Kraju. Stamtąd, po amnestii ogłoszonej przez władze sowieckie, z armią gen. Władysława Andersa przez Morze Kaspijskie,  Teheran, Karaczi, Mombasę przedostała się na Zachód.  W 1950 r. poślubiła w Anglii Henryka Majewicza. Wraz z mężem zaangażowała się w działalność dobroczynną, jako członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Millom niosła pomoc polskim rodzinom w kraju. W 1957 r. wstąpiła do organizacji charytatywnej Inner Wheel (skupiającej żony członków Rotary Club). Za pracę na rzecz powodzian w Polsce w 1997 r. uhonorowana została wraz z mężem nagrodą od władz angielskich.W 1991 r. po raz pierwszy odwiedziła Bydgoszcz, rodzinne miasto rodziny Majewiczów. W 2007 r. powróciła do kraju i zamieszkała w Bydgoszczy na stałe. Tutaj kontynuuje działalność charytatywną jako członkini klubu Rotary Bydgoszcz Brda. Czynnie angażuje się w aktywność społeczną, odwiedza szkoły, spotykając się z młodzieżą. W trakcie tych żywych lekcji historii opowiada o okresie deportacji, pobycie na Syberii i tułaczce po świecie. Utrwala pamięć tych tragicznych zsyłek, przekazuje prawdę historyczną młodemu pokoleniu, kształtując postawy umiłowania ojczyzny i patriotycznego wychowania. Jest autorką wspomnień pt. „Niewolnicy w raju”. W książce opisuje swoje życie. Od zesłania na Syberię, późniejszego uwolnienia dzięki amnestii, życiu w Uzbekistanie, Persji, Tanganice i ostatecznie Szkocji i Anglii. 2 czerwca 2011 roku została Matką Chrzestną Sztandaru 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.

Piotr Rydel jako student geografii UMK  w lipcu 1982 r. wyjechał do Norwegii. Powrócił do Polski po 1990 r. Podczas emigracji w Norwegii zaangażował się w dokumentowanie historii Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Pozyskane materiały m.in. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Norwegii za okres od 23-05-1965 r. do 20-10-1968 przekazał do Oddziału IPN w Gdańsku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie w upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych ziemi lubawskiej oraz popularyzację wiedzy o nich. (Jego wuj Józef Rydel był w oddziale Marcjana Sarnowskiego ps. „Cichy”.) Przez wiele lat zbierał i archiwizował informacje oraz wspomnienia żyjących jeszcze Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Nawiązał m.in. współpracę z Ewą Rzeszutko, co zaowocowało wydaniem książki „Partyzanci znad Welu, Brynicy i Drwęcy”.

Hanna Sowińska jest zaangażowania w popularyzację historii w mediach. Od 2004 roku wraz ze współpracownikami redaguje cotygodniowy dodatek historyczny "Album Bydgoski" (obecnie „Album Historyczny").  Dotychczas ukazało się już prawie 400 numerów albumu. Szczególnie oddana pielęgnowaniu pamięci o historii Bydgoszczy i bydgoszczan, krzewieniu wiedzy na ten temat czy odnajdywaniu nieznanej do tej pory prawdy.  Zaangażowana jest w upamiętnianie ważnych i zasłużonych osób, m.in. Mariana Rejewskiego, Leszka Białego. (m.in. współautorka książki wyd. w 2005 r. pt.” Życie Enigmą pisane”), Józefa Szugyi Trajtlera (Jest współautorką książki pt. ”Józef Szugyi Trajtler. Węgier z urodzenia, bydgoszczanin z wyboru”).

Józef Pintera we wrześniu 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Organika Zachem” w Bydgoszczy. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w latach 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. 5.11.1982 r.  został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie n/Wisłą (9 Pomorski Pułk Pontonowy w Chełmnie - Jednostka Wojskowa Nr 1636). Zwolniony do rezerwy w dniu 16.02.1983 r. Przez wiele lat wojskowe obozy internowania, zorganizowane jesienią 1982 r. na terenie całego kraju starano się celowo wymazać z historii.  Józef Pintera dokumentował i upowszechniał wiedzę o istnieniu wojskowego obozu internowania w Chełmnie. Jako prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełminiacy 1982" przyczynił się do odsłonięcia w Chełmnie 11 listopada 2007 r. pomnika-obelisku upamiętniającego mieszkańców Chełmna pomagających internowanym na Kępie Panieńskiej.

(ech)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (14)

Bogdan KościelnyBogdan Kościelny

2 5

Pisowskie przerabianie historii dla wiernych kaczej ideologii. Sprowadzili wojsko, by sala nie była pusta. Zenada. 12:32, 05.12.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WojskoWojsko

3 3

Dowództwo Wojska Polskiego zawsze uczestniczy w patriotycznych uroczystościach. Sala byla nabita po brzegi zaproszonymi przez IPN gośćmi! Widać użytkownikowi ksywa " Bogdan Kościelny " brakuje imprez z czerwonoarmistami, czerwonymi flagami z sierpem i młotem, i pięcioramienną gwiazdą i toastów za Lenina i Stalina. < ale to już było i nie wróci więcej >! 17:58, 05.12.2017


@Wojsko@Wojsko

0 1

To dowuctwo z nadania Antka potrafi posługiwać się widelcem? 12:18, 06.12.2017


Beonard LorowskiBeonard Lorowski

2 3

Wśród "zaproszonych" gości widzę byłego członka PZPR Romana Kotzbacha, multimedalistę i "założeciela" Solidarności. Multimedalista siedzi obok innej lygendy Solidarności Perejczuka. Kiedy Perejczuk pojawiał się w MKZ na Dworcowej na pytanie, kto jest w biurze u Janka, padała odpowiedź: SBek z Famoru. 18:25, 05.12.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

FamorFamor

0 0

beonardzie lorowski - kompletny idioto, bujaj się! 19:36, 06.12.2017


Marek WitoldMarek Witold

1 5

Znowu mnie nie ma wśród nagrodzonych, znowu mnie nie ma wśród zaproszonych. Mój 5000 bajtowy życiorys jest dowodem ile wycierpiałem dla Polski, a IPN tego nie widzi? Taki Pintera co prawda narażał swe życie biorąc udział w Mszach za Ojczyznę, ale jak napisałem se większy życiorys.

http://www.encysol.pl/wiki/Marek_Witold_Jarociński
http://www.encysol.pl/wiki/Józef_Jan_Pintera 18:51, 05.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StenSten

3 2

Oj Hecyś, Hecyś ! Nie trzeba było nawiewać do RFN na kilka miesięcy przed stanem wojennym. Gdybyś nie stchórzył, a został w Polsce, być może ciebie też by internowali. Dzisiaj chodziłbyś po Bydgoszczy w glorii i chwale, tak jak Kotzbach i Perejczuk. Ty jednak nie wytrzymałeś nerwowo, uciekłeś do Reichu, a dzisiaj zgorzkniały i sfrustrowany na potęgę atakujesz odważniejszych od siebie.
A swoją drogą co ci na tych medalach tak zależy ? Przecież bez nich też można żyć i czerpać z życia zadowolenie. Myślę, że gdybyś był lepiej wykształcony, posiadał jakiś bardziej prestiżowy zawód i odniósł w życiu jakieś osiągnięcia pozapolityczne, machnąłbyś na to wszystko ręką i nie kąsał innych. Tak jednak nie jest i stąd wieczna trauma. 21:45, 05.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gruba gloria,Gruba gloria,

2 3

łysa chwała. Gruby, nawiewać to nawiewał lorry driver, ale nie wolny człowiek jakim był i jest Hetzig. Takich co chodzą po Bydgoszczy, a myślami są w Marburgu można na tym portaliku znaleść kilku. Pierwszym był ałtor niezapomnianego dzieła "Niezależne inicjatywy obywatelskie i społeczno-kulturalne bydgoskiej młodzieży w latach 1979-1989" Rafael Budzbon. Pierwszy medal jaki dostał Hetzig, podpieprzył Frelichowski 13 grudnia 1981 z MKZ. Tylko on wie, komu powiedział, że odda osobiście medal Zdzichowi. Oddał tak samo jak Budzbon Nikona F4S. Ty typy tak mają. 23:32, 05.12.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

koń  koń

2 0

szubrawcy i targowica, złodziejaszki
warchoły i kmioty 01:58, 06.12.2017


końkoń

2 0

szubrawcy, złodziejaszkowi, mitomani, warchoły; element wątpliwy moralnie 02:00, 06.12.2017


StenSten

2 1

W ciekawych czasach wybrałeś wolność Hecysiu. W czasie, gdy inni walczyli z komuną i z tego powodu wolność osobistą tracili, ty spokojnie żłopałeś jako "wolny człowiek" piwsko w Marburgu.
Nędzna to była wolność tchórzliwego człowieka. 09:43, 06.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

J.S.BachJ.S.Bach

0 2

Ciebie Rzyguś też internowali? Pewno siedziałeś w jednej celi z Jarkiem K.. Tobie specjalisto od kanalizacji także Marburg się śni? Opowiedz nam Rzyguś jak jako członek PZPR z komuną walczyłeś. 12:01, 06.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StenSten

2 0

Internowali Hetziga. 13 grudnia 1981 w Marburgu. 12:37, 06.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BachBach

0 1

https://de.pons.com/übersetzung?q=Kotze&l=depl&in=ac_de&lf=de

Sam sobie plusy wstawiasz?
12:43, 06.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma bydgoszcz24.pl jest Info-Net24 Sp. z o.o. 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/7, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez bydgoszcz24.pl jest Info-Net24 Sp. z o.o. 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/7 i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone