Temat: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Marek Gralik. Fot. Jacek Nowacki

Marek Gralik zapowiada gruntowne zmiany systemowe w oświacie

5 kwietnia 2016 18:33 | Aktualności

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz w imieniu ministra edukacji narodowej wręczył dzisiaj Markowi Gralikowi akt powołania na stanowisko kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty.

podręcznik do historii

Kombatanci „Solidarności” są przeciw rugowaniu historii ze szkół

2 kwietnia 2012 09:37 | Aktualności

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” skierowało do premiera Donalda Tuska protest w sprawie ograniczenia nauczania historii w gimnazjach i liceach, co przewiduje wdrażana właśnie reforma edukacji.