Sport

Data: Jutro
Godzina: 17:00
Miejsce: HSW Łuczniczka
Bilety: 20 zł – normalny, 10 zł – ulgowy (uczeń, student, emeryt, rencista), 5 zł – grupowy (grupa uczniów bądź studentów, minimum 15 osób; za każde 15 osób jeden opiekun otrzymuje darmową wejściówkę); w dniu meczu kasy w hali Łuczniczka otwarte na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania!
Data: Jutro
Godzina: 19:00
Miejsce: Artego Arena, ul. Toruńska 59
Bilety: 10 zł - normalny, 5 zł - ulgowy
Data: 22 stycznia 2017
Godzina: 16:00
Miejsce: HSW Łuczniczka
Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy (młodzież ucząca się, za okazaniem legitymacji) – 5 zł, dzieci do lat 10 (tylko z osobą dorosłą) - wstęp bezpłatny, rodzinny (wstęp rodziców lub opiekunów z dziećmi, maksymalnie 5 osób, w tym dwie dorosłe) – 15 zł, emeryci i renciści (może być opiekunem dzieci) – 5 zł, bilet EXTRA (uprawniający do zajęcia miejsca przy parkiecie, liczba miejsc ograniczona) – 30 zł
Data: 22 stycznia 2017
Godzina: 17:00
Miejsce: Artego Arena, ul. Toruńska 59
Bilety: normalny - 10 zł, 5 zł - ulgowy