Zamknij
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna od 23 stycznia. Jak i gdzie można ją uzyskać...

12:50, 19.01.2019 | i
REKLAMA
Skomentuj
Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość. Autor: Themis-jp /z:Wikipedia/

Od 23 stycznia bydgoszczanie będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy pomogą w m. in. sporządzeniu pism, informacji o przysługujących uprawnieniach.

Bezpłatna pomoc prawna dla uprawnionych do niej  finansowana jest z budżetu państwa, a realizowane jest przez samorządy. W Bydgoszczy jej organizatorem jest Prezydent Miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się w zorganizowanych miejscach według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.  Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  obejmuje m.in.:

• poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach  lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie się zgłosić? 

• Numer telefonu, pod którym należy zgłosić chęć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 52 585- 88-22  

• czynny  (od 23 stycznia 2019 roku)

- w środy                   od 11.30 do 15.30

- w czwartki               od   8.30 do 14.30

- w piątki                    od   8.30 do 13.00

Koordynacją nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Bydgoszczy zajmuje się Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz; tel. (52)58-58-728 lub (52)58-568-904; e-mail: bzs@um.bydgoszcz.pl lub joanna.breczko@um.bydgoszcz.pl

W Bydgoszczy uruchomiono dziesięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i cztery punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wszystkie punkty są czynne od poniedziałku do piątku. Zlokalizowane są pod następującymi adresami: ul. 11 Listopada 15, ul. Gajowa 94, ul. Boya-Żeleńskiego 18, ul. Słoneczna 19, ul. Cicha 59, ul. Porazińskiej 9 (punkt czynny będzie do 31 stycznia br.), ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13 (punkt czynny od 1 lutego br.).

(i)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

Johann HetzigJohann Hetzig

2 1

Mnie bardziej interesuje bezpłatna pomoc psychiatryczna. 05:42, 20.01.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MarekMarek

2 1

Np. PZP przy Stawowej jest za darmo 08:07, 20.01.2019


REKLAMA
© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone