Zamknij

Podatnik będzie miał indywidualny numer rachunku podatkowego do rozliczeń

10:29, 11.10.2019 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

W jaki sposób podatnik uzyska indywidualny rachunek podatkowy i jakie podatki będzie mógł za pomocą tego rachunku opłacić? Sprawdźmy.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie nadawany automatycznie, a podatnicy będą mogli uzyskać informację o numerze swojego rachunku na stronie Ministerstwa Finansów, konieczne będzie przy tym podanie PESEL lub NIP.

Podatnicy będą mogli opłacać za pośrednictwem tego rachunku: PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności stanowiące dochód budżetu państwa.

Zgodnie z brzmieniem wprowadzonym w art. 61b Ordynacji podatkowej, wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Zmiana dotyczy jedynie tych konkretnie wymienionych podatków oraz należności – pozostałe należności dla organów podatkowych powinny być wpłacane jak dotychczas, na wskazane rachunki bankowe.

Uzyskanie rachunku podatkowego

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i będzie zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku i identyfikator podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego (nr PESEL lub nr NIP), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym.

Uproszczenie i korzyści

Wprowadzane zmiany mają na celu wyeliminowanie tych niepotrzebnych komplikacji – przede wszystkim mają ułatwić identyfikację właściwego podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy, a także mają przyczynić się do wyeliminowania wskazanych uciążliwości oraz mają skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego. Mają również wiązać się z oszczędnością czasu, jak również mają na celu zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego przekazania wpłat.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany jedynie do dokonywania wpłat na poziomie urzędu skarbowego. W związku z tym nie będzie zawierał historii wpłat podatników. Z kolei zwroty nadpłat podatków będą nadal dokonywane na własne, prywatne konta bankowe podatnika zgłoszone do urzędu skarbowego, zwroty te nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe.

Regulowanie zobowiązań

Indywidualny rachunek podatkowy pociąga za sobą także wprowadzenie nowych zasad zaliczania wpłat w zakresie regulowania zobowiązań. Artykuł 62 § 1 Ordynacji podatkowej od stycznia 2020 r. będzie wskazywać, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Polecamy w Portalu FK:

 
Podstawa prawna:

ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

 

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
doradca podatkowy, ekspert Portalu FK

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz