Zamknij

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Ogińskiego 28, 85-092 Bydgoszcz

52 375 61 38

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "Bylot"

[Inne instytucje]

Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz

798 169 875

Bydgoskie Centrum Informacji

[Inne instytucje]

Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz

52 340 45 50

Frigga

[Inne instytucje]

Dworcowa 29, 85-009 Bydgoszcz

52 389 11 50

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Warszawska 13/15, 85-058 Bydgoszcz

52 325 45 10

Help Company

[Inne instytucje]

Śniadeckich 22/1a, 85-011 Bydgoszcz

52 321 65 31

Konsulat Honorowy Królestwa Belgii w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Kurpińskiego 12/6 a, 85-096 Bydgoszcz

52 51 53 063 / 52 37 95 772

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Aleje Adama Mickiewicza 3/2, 85-071 Bydgoszcz

523 317 425

Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Śniadeckich 49/1, 85-011 Bydgoszcz

52 349 30 59 / 52 321 20 79

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz

52 321 33 15

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

52 323 18 25 / 52 323 18 29

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

52 322 12 77

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

[Inne instytucje]

Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz

52 376 70 19

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

52 34 97 639

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

[Inne instytucje]

Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

52 32 52 700 / 52 32 52 896

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

[Inne instytucje]

Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz

52 325 27 00 / 52 325 27 06

Obwodowy Urząd Miar w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz

52 322 83 48

Oddział Celny I w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Daleka 9, 85-152 Bydgoszcz

52 320 58 00

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz

52 322 32 46 / 52 322 32 47

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz

52 322 06 06

Państwowa Straż Łowiecka

[Inne instytucje]

Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

52 349 75 21

Polska Izba Turystyki - Oddział Kujawsko-Pomorski

[Inne instytucje]

Czartoryskiego 6, 85-222 Bydgoszcz

52 324 97 04

Urząd Celny w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Deszczowa 65, 85-467 Bydgoszcz

52 347 78 45

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Długa 47, 85-034 Bydgoszcz

52 345 56 44

Urząd Stanu Cywilnego

[Inne instytucje]

Grudziądzka 9-15 (bud. A), 85-130 Bydgoszcz

52 585 84 00

Urząd Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów

[Inne instytucje]

Sielanka 8a, 85-073 Bydgoszcz

52 322 02 05

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

52 366 93 90

Urzęd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Chodkiewicza 20, 85-064 Bydgoszcz

52 320 92 02

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

[Inne instytucje]

Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

52 360 96 41

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

[Inne instytucje]

Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

52 582 64 66 / 52 322 17 44

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

[Weterynaria] [Inne instytucje]

Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

52 339 21 00 / 52 345 50 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat

[Inne instytucje]

Andersena 6, 85-792 Bydgoszcz

52 341 84 00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział

[Inne instytucje]

Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

52 341 83 00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział

[Inne instytucje]

M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz

52 341 80 00