Zamknij
REKLAMA

czwartek, 27.06, godz. 17.00

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

Bilety: wstęp wolny

Ekspozycja poświęcona jest stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oraz jego roli w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Ukazano również politykę komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. Co więcej, wystawa przybliża zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania opozycjonistów oraz rolę uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność.

Ekspozycja wpisuje się w celebrację ważnych rocznic związanych z naszym miastem: wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy podczas VII pielgrzymki do Polski (7.06.1999 r.) oraz męczeńskiej śmierci  bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984 r), który ostatnią mszę św. odprawił w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników.

Na zdjęciu: Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej uwięziona (na polecenie milicji) w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, po 20.06.1966, źródło Ośrodek KARTA.

© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone