Zamknij

czwartek, 14.11, godz. 18.00

Od 14.11.2019 do 14.11.2019

Galeria Autorska, ul. Chocimska 5

Bilety: wstęp wolny

Spotkanie poetyckie z Maciejem Krzyżanem pt. "Jeden sezon" i promocja tomu wierszy "Duszyczka", czytanie tekstów – Roma Warmus. Podczas wieczoru nastąpi też otwarcie wystawy obrazów Kazimierza Drejasa pt. „Przestrzenność”.

MACIEJ KRZYŻAN (1965 -) - poeta. Opublikował kilka tomików wierszy, ostatnio wybór „Tęsknota” (2017). Mieszka w Gnieźnie.

*     *     *

„Czytając wiersze Macieja Krzyżana mam wrażenie, jakbym oglądał malarskie dzieła mistrzów miniatury. Poeta opowiada o świecie – i o sobie – precyzyjnie, rzeczowo i zwięźle. Nie kryje wzruszenia, ale potrafi być dyskretny. Pisze o rzeczach i zjawiskach zwyczajnych, które wcale zwyczajne w jego zobaczeniu nie są. Poezja intensywna, mądra i subtelna. Silnie zakorzeniona w tym, co jest.”

                                                                                                                                     Piotr Szewc

*     *     *

„Mnie Krzyżan kojarzył się kiedyś z dykcją i poetycką filozofią Miłosza. Teraz widzę, że poeta rozpisuje na kolejne tomy swój prywatny, bardzo osobisty „traktat moralny”. Bo o czym traktują te wiersze: o Bogu i ludzkich zaniedbaniach, o godnym, godziwym życiu, o rodzinie – powinnościach wobec rodziców i wobec własnych, dorosłych już dzieci, miejscach w przestrzeni, w których dostrzegamy siebie, nazywamy nasze uczynki po imieniu, oW czwartek, 14 listopada, o godz. 18.00 w Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego odbędzie się spotkanie poetyckie z Maciejem Krzyżanem pt. "Jeden sezon" i promocja tomu wierszy "Duszyczka", czytanie tekstów – Roma Warmus. Podczas wieczoru nastąpi też otwarcie wystawy obrazów Kazimierza Drejasa pt. „Przestrzenność”. wyborach, podejmowanych każdego dnia, o pracy i o poezji”.

                                                                                                                                     Krzysztof Lisowski

*     *     *

„Wiersze te wyrastają z codzienności, Krzyżan powszechne w sumie doświadczenia zapisuje w oryginalny sposób, przyjmując właściwą sobie perspektywę uważnego obserwatora, i uczestnika, wyczulonego na detal, szanującego każde słowo i dyskretnego.”

                                                                                                                                     Jarosław Petrowicz

*     *     *

„Oszczędna w słowach, komunikatywna i pozbawiona metafor poezja Macieja Krzyżana urzeka nastrojem. Wiersze, przypominające krótkie, pamiętnikarskie notacje, przypisane są do miejsc i zdarzeń. Kreacja autobiograficzna stwarza intymny, konfesyjny klimat. Wiodącym tematem jest niepowtarzalność pojedynczego istnienia [...] Maciej Krzyżan fabularyzując biografię, odwzorował świat wewnętrzny człowieka zafascynowanego własną znikomością i wierzącego w jakiś głębszy sens istnienia. Powściągliwość i skromność stylu, współgrające z poznawczą pokorą lirycznego rozpoznania, składają się na ciekawą wypowiedź poetycką  o niezwykłej zwyczajności życia.”                                                                                                                               

                                                                                                                                     Daniela Ewa Zajączkowska