Zamknij

Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś – spotkanie z autorami

Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś – spotkanie z autorami
  • czwartek 20 stycznia, 18:00
  • 3.12.2021
  • Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6
  • wstęp wolny
Spotkanie z redaktorami i autorami zbioru studiów pt. „Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”.

Geneza tej książki sięga 2018 roku, kiedy to włodarze miasta Bydgoszczy doceniając znaczenie dziedzictwa przemysłowego tego ośrodka ogłosiły rok 2018 Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. W ramach tego szczególnego roku jesienią, na terenie Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242, w Hali Pomp, odbyła się konferencja popularnonaukowa zatytułowana „Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł Bydgoszczy jako produkt kulturalny i turystyczny”. Podczas dwudniowej konferencji, w dwudziestu trzech wystąpieniach, opowiadano o rozwoju bydgoskiego przemysłu na przestrzeni dwóch dawno już minionych wieków oraz wpływu tego rozwoju na życie mieszkańców. Organizatorami konferencji były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. (MWiK) oraz Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, natomiast współorganizatorami: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz bydgoskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki.

Na podstawie wygłoszonych wówczas referatów została przygotowana niniejsza publikacja, która otrzymała pozytywną opinię dwóch recenzentów: rektora UKW – prof. dr. hab. Jacka Woźnego oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Tomporowskiego z PBŚ. Skład i druk książki przy dofinansowaniu przez MWiK był dziełem Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

W książce znajduje się dwanaście tekstów autorstwa: Arkadiusza Kalińskiego, Andrzeja Borsuka, Ryszarda Chodyny, Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej, Bartłomieja Bromberka, Adama Koseckiego, Tomasza Sypniewskiego oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Zbigniewa Zyglewskiego, Wojciecha Tomasika, Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły, Sławomira Kamosińskiego i Agnieszki Wysockiej. Zróżnicowane podejście do nakreślonej w książce tematyki (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwoliło spojrzeć „świeżym okiem” na kilka aspektów przemysłu bydgoskiego, utrwalonych w życiu miasta dawniej i dzisiaj. Niebawem publikacja zostanie udostępniona również w wersji elektronicznej w bibliotekach cyfrowych.