Zamknij

ZUS tropi lewe zwolnienia lekarskie

13:56, 07.08.2018 | i
REKLAMA
Skomentuj

W pierwszym półroczu tego roku Oddziały ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymały bądź obniżyły świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł. Na kwotę tę składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich wykorzystania, ale także zmniejszenie świadczeń z powodu nieterminowego dostarczenia druku zwolnienia do ZUS albo, gdy ustał tytuł ubezpieczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W przypadku pierwszego rodzaju kontroli, lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiej z kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy osoba wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie wykonuje np. pracy.

W I półroczu tego roku ZUS w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadził ponad 12 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. To prawie 4 tys. mniej kontroli niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednak tegoroczna weryfikacja zwolnień okazała się zdecydowanie bardziej skuteczna. W tym roku wydano 774 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę świadczenia, natomiast w I półroczu roku ubiegłego 601. Jeszcze bardziej, bo blisko dwukrotnie, wzrosła kwota wstrzymanych świadczeń, sięgając ponad 656 tys. zł (317,3 tys. zł w porównywalnym okresie 2017 r.).

ZUS doprowadza również do obniżenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy osoba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Z tego powodu w tym półroczu obniżono w kujawsko-pomorskim zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne prawie 3 tys. osobom, na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS-u. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W I półroczu tego roku ZUS w województwie kujawsko-pomorskim obniżył z tego tytułu świadczenia chorobowe 1457 osobom o kwotę blisko 95,7 tys. zł.

Łącznie, w I półroczu 2018 r. Oddziały ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymały bądź obniżyły świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł.

(i)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

Bo Bo

3 2

ZUS wziął przykład z niemieckiej Krankenkasse, która wytropiła, że niejaki Johann Huitzig przebywał na lewych zwolnieniach przez całe swoje życie w Vaterlandzie. Zwolnienia wystawiali głównie psychiatrzy. 17:17, 07.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nonnon

5 1

Niech zacznie od elyty narodu, czyli nauczycieli. 17:52, 07.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CiCi

1 1

Co mają bardzo ciężką pracę i cały czas ciężką to idą na chorobowe ,ponieważ w te upały są na pewno chorzy sił im brakuje a organizm jest słaby. Są i tacy ,że mają lekko i całe życie lekko w tym samym miejscu pracy i nikt na to nie patrzy ,aby odciążyć. 08:13, 08.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone