Zamknij

Operator wózka widłowego - nowe przepisy 2019! Sprawdź!

12.34, 26.09.2019 Artykuł sponsorowany Aktualizacja: 15.34, 26.09.2019
Skomentuj

Pełnienie funkcji operatora wózka widłowego wymaga od pracownika nie tylko konkretnych umiejętności, ale także (a może - przede wszystkim) posiadania aktualnych uprawnień zezwalających na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych. W tym roku sporo zmieniło się w tym temacie! Chcesz wiedzieć, które zapisy w przepisach uległy zmianom? Zapraszamy do naszego artykułu!

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Ty również zadajesz sobie to pytanie? My znamy odpowiedź! Operatorem wózka widłowego może zostać każdy, kto:

 • ma ukończone 18 lat i posiada dowód osobisty;
 • zdobył co najmniej podstawowe wykształcenie;
 • uzyskał zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora wózka widłowego i odznacza się dobrym stanem zdrowia (jego zdolności psychoruchowe nie są ograniczone, nie występują u niego wady wzroku ani uciążliwe choroby przewlekłe mogące mieć wpływ na pracę, np. epilepsja).

Ponadto, warunkiem koniecznym do zatrudnienia kandydata na stanowisku operatora jest ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu na wózki widłowe.

Na czym polega kurs na wózki widłowe?

 

Na kurs na wózki widłowe zapisać się można w licznych centrach szkoleniowych czy ośrodkach szkoleń. Często tego typu kursy oferowane są także w lokalnych Urzędach Pracy, w ramach szkoleń, mających na celu poprawę kwalifikacji i zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy.
Kurs na wózki widłowe przypomina nieco kurs na prawo jazdy. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kandydaci na przyszłych operatorów poznają:

 • przepisy dotyczące poruszania się wózkami jezdniowymi podnośnikowymi;
 • elementy budowy i podstawy funkcjonowania poszczególnych układów w wózkach jezdniowych;
 • zakres obowiązków na wymienionym stanowisku;
 • wytyczne dotyczące poruszania się i obsługi ładunków w miejscu pracy (ogólne zasady dotyczące zarówno jazdy, jak i manewrowania urządzeniami);
 • możliwe zagrożenia w miejscu pracy, a także rady i wytyczne, jak im zapobiegać lub jak zachować się w danej sytuacji.

Część praktyczna kursu na wózki widłowe dotyczy szkolenia umiejętności jazdy, wykonywania manewrów, cofania, jazdy po niewielkich wzniesieniach oraz unoszenia i składowania ładunków.
Cały kurs powinien być zakończony egzaminem, organizowanym z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego - państwowej instytucji odpowiedzialnej m.in. za wydawanie uprawnień operatorom wózków widłowych.
Więcej o kursie na wózki widłowe dowiesz się tutaj!

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

 

Egzamin, jaki musi zaliczyć każdy kandydat na stanowisko operatora wózka widłowego składa się, podobnie jak kurs, z dwóch części.
W pierwszej, teoretycznej części, egzaminowany otrzymuje 5 losowych pytań:

 • 2 dotyczące wiedzy ogólnej i przepisów z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • 3 pytania specjalistyczne, które odnoszą się bezpośrednio do konkretnej kategorii uprawnień, jakiej dotyczy egzamin.

Aby zdać pozytywnie tę część egzaminu, należy odpowiedzieć bezbłędnie na przynajmniej 1 pytanie z pierwszej puli oraz 2 z drugiej.
Praktyczna część egzaminu polega natomiast na wykazaniu się konkretnymi umiejętnościami z zakresu jazdy i operowania wózkiem widłowym. Przyszły operator wózka widłowego musi prawidłowo:

 • sprawdzić stan techniczny pojazdu;
 • przygotować się do jazdy;
 • bez problemu uruchomić silnik i ruszyć;
 • płynnie prowadzić wózek widłowy podczas jazdy prosto, slalomem oraz cofania;
 • wykonać manewr unoszenia ładunku, przejazdu z załadowanymi widłami oraz umieszczenia przewożonego ładunku w wyznaczonym przez egzaminatorów miejscu.

Każda z tych czynności musi zostać przeprowadzona nie tylko sprawnie i płynnie, ale przede wszystkim bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich zasad poprawnej jazdy wózkiem widłowym.
Pozytywnie zaliczony egzamin skutkuje uzyskaniem uprawnień na wózki widłowe. Jeszcze do niedawna raz zdobyte uprawnienia były ważne bezterminowo. Od niedawna przepisy w tym zakresie sporo się zmieniły!

Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 - zmiany dla operatorów wózków widłowych

 

Od tego roku sporo zmieniło się w kwestii uprawnień na wózki widłowe. Na mocy nowelizacji ustawy o Dozorze Technicznym, która weszła w życie 1. czerwca 2019 roku, uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe stały się terminowe. Jest to spora zmiana dla wszystkich obecnych oraz przyszłych operatorów wózków widłowych.
Jak teraz wygląda kwestia posiadania uprawnień operatorskich w praktyce:
1. Operatorzy wózków widłowych, którzy posiadają wyłącznie imienne zezwolenia na pracę, będą zobligowani do uzupełnienia swoich kwalifikacji (poprzez zaliczenie egzaminu UDT):

 • do 31.12.2019 - jeśli ich zaświadczenie zostało wydane do 31.12.2004r.;
 • do 31.12.2020 - dla uprawnień wydanych do 31.12.2020r.;
 • do 31.12.2021 - w przypadku zezwoleń imiennych wystawionych po 1. stycznia 2015.

Imienne zezwolenia zostają całkowicie wykluczone.
2. Uprawnienia UDT na wózki widłowe wydane przed 1.06.2019 będą ważne 5 lat (liczone od stycznia 2019). W celu dalszego posługiwania się nimi, przed upływem końca tego czasu, będzie należało złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień.
3. Termin ważności uprawnień wydanych po 1. czerwca 2019 wynosi:

 • 5 lat dla wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym wyposażonych w wysięgnik;
 • 5 lat dla wózków podnośnikowych jezdniowych z napędem mechanicznym, unoszących operatora wraz z ładunkiem;
 • 10 lat dla wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym (poza wózkami z wysięgnikiem oraz operatorem unoszonym wraz z ładunkiem) czyli tradycyjnych wózków czołowych spalinowych i elektrycznych (takich jak tutaj).

4. Przedłużenie uprawnień będzie odbywało się na wniosek operatora wózka widłowego, ale będzie bezpłatne. Pisemny wniosek o przedłużenie zaświadczenia będzie należało złożyć minimum 3 miesiące przed terminem wygaśnięcia uprawnień.
We wniosku należy zadeklarować, iż przez minimum 3 lata (w okresie ostatnich 5 lat) pełniło się czynnie obowiązki operatora wózka widłowego.
5. Termin ważności uprawnień konserwatorskich, dla osób zajmujących się konserwacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wynosi, po wprowadzonych zmianach, 5 lat.

Podsumowanie

 

W powyższym artykule przedstawiliśmy informacje i wytyczne jak zostać operatorem wózka widłowego oraz najważniejsze kwestie, które dotyczą zmian dla operatorów wózków widłowych po czerwcu 2019.
Interesuje Cię praca operatora wózka widłowego? Więcej o tym stanowisku, a także zarobkach dowiesz się tutaj.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (1)

MleekoMleeko

0 0

Aby zostać operatorem wózka widłowego należy zdać egzamin składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Najprościej jest zapisać się na kurs. Pytania do części teoretycznej można pobrać na stronie: https://dbm.org.pl/download-udt-pytania-odpowiedzi.html , po przejściu kursu część praktyczna, czyli jazda jest już z górki. Najwięcej osób nie zalicza testów, a powtórka to koszty i czas. 20:52, 27.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%