Zamknij
PRACA NA LINII PRODUKCYJNEJ, PRZYGOTOWYWANIE PRODUKTÓW, OBSŁUGA MASZYN PRODUKCYJNYCH
StPr/23/0363
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

1. Prowadzenie analiz przydzielonych środków finansowych i stopnia ich wykorzystania dla których koordynatorem jest Szefostwo Służby Żywnościowej oraz planowanie przedsięwzięć realizowanych przez służbę żywnościową w ramach CPR i zadań zleconych; 2. Monitorowanie realizacji CPR w zakresie zakupów środków zaopatrzenia żywnościowego; 3. Opracowywanie: a) wniosków w sprawie zmian i korekt do CPR w zakresie środków zaopatrzenia żywnościowego, b) informacji syntetycznej z realizacji CPR w zakresie zadań z obszaru służby żywnościowej, c) wielkości potrzeb rzeczowych - zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na kolejny rok budżetowy oraz uczestniczenie w procesie dokonywania korekt i zmian w zgłaszanych potrzebach, d) zbiorczych Wykazów stanów zapasów środków spożywczych otrzymywanych z jednostek organizacyjnych SZ RP oraz przekładanie stosownych wniosków i propozycji w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojsk, e) danych do zakupów oraz planów dostaw żywności do Regionalnych Baz Logistycznych w zakresie produktów żywnościowych ujmowanych w centralnym planie zakupu na rzecz Inspektoratu Wsparcia SZ na kolejny rok budżetowy; 4. Wprowadzanie zmian w systemie finansowym LBPP; 5. Wypracowanie i przedstawienie wniosków i propozycji w zakresie wzorów sprawozdań, druków i formularzy dotyczących służby żywnościowej. Zatrudnienie: marzec 2023 r. Wynagrodzenie brutto: 4.850 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
StPr/23/0364
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 850 PLN

1. Opracowywanie i uzgadnianie projektów (projektów zmian) szczegółowych zakresów działania dla jednostek organizacyjnych; 2. Opracowywanie: a. projektów rozkazów organizacyjnych Szefa Inspektoratu dotyczących realizacji zamierzeń organizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP; b. projektów kart opisu stanowisk służbowych oraz kart opisu stanowisk służbowych żołnierzy niezawodowych; c. zakresów obowiązków dla stanowisk służbowych pracy oraz zakresów wykonywanych czynności powierzonych, w tym także dokumentów kompetencyjnych stanowiących załączniki do wniosków organizacyjno-etatowych; 3. Uzgadnianie projektów decyzji, zarządzeń i rozkazów w zakresie spraw organizacyjno-etatowych i kompetencyjnych; 4. Prowadzenie elektronicznej bazy danych szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych. Wynagrodzenie brutto: 5.250 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
StPr/23/0365
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 5 250 PLN

pracownik będzie odpowiadał za realizację wypłat uposażeń oraz innych należności finansowych żołnierzy zawodowych okres próbny 3 miesiące wynagrodzenie zasadnicze 3235,00 zł + premia 10%+ wysługa, umowa na czas określony wynagrodzenie zasadnicze 3285,00 zł + premia 10% + wysługa, umowa na czas nieokreślony - wynagrodzenie zasadnicze 3385,00 zł + premia 10% + wysługa
StPr/23/0366
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- wykonywanie robót wykończeniowych, szpachlowanie, malowanie, montaż płyt gipsowo-kartonowych, montaż sufitów podwieszanych
StPr/23/0362
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- nadzór nad realizacją budżetu, - rozliczanie faktur za dostarczanie mediów i usług, - sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących mediów i usług komunalnych, - zarządzanie służbowymi pokojami noclegowymi. Wynagrodzenie 3969,60 zł + dodatek stażowy
StPr/23/0354
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 969,6 PLN

ZAKRES ZADAŃ: - PRZYJMOWANIE DOSTAW PRODUKTÓW LECZNICZYCH / WYROBÓW MEDYCZNYCH - SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA LEKU RECEPTUROWEGO / APTECZNEGO (W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH) - WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZLECONYCH (POMOCNIK OPERATORA) PODCZAS PRODUKCJI LEKU JAŁOWEGO (KROPLE OCZNE, LEK CYTOSTATYCZNY, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, LEK Z ANTYBIOTYKIEM) - WYDAWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO KOMÓREK DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALA ( W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH) - OBSŁUGA APARATURY/ SPRZĘTU APTECZNEGO - DBAŁOŚĆ O WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PRACY W MAGAZYNACH APTECZNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH - PROWADZENIE TERMINARZA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH - WDRAŻANIE KOMUNIKATÓW DOT. WSTRZYMANIA, WYCOFANIA BĄDŻ DOPUSZCZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ / W KOMÓRKACH DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALA - PROWADZENIE ROZLICZEŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
StPr/23/0355
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 870 PLN

prace pomocnicze w stolarstwie praca od poniedziałku do piątku
StPr/23/0353
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

pracownik gospodarczy w obiekcie biurowym, lekka praca fizyczna - prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku (odśnieżanie, zamiatanie ), segregowanie śmieci, składanie kartonów, pomoc w utrzymaniu czystości, drobne prace naprawcze, oferta skierowana dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
StPr/23/0359
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 1 745 PLN

sporządzanie pism, odbieranie telefonów/rozmowa z klientami, przygotowywanie dokumentów księgowych do ewidencjonowania, archiwizacja dokumentów, wprowadzanie danych do systemu księgowego, dbanie o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów rodzaj umowy i wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą: - w przypadku umowy zlecenie: od 3.648 zł brutto - a umowy o pracę: od 3.490 zł brutto
StPr/23/0360
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN