Zamknij
- PROWADZENIE MAGAZYNU PODKŁADÓW - OBSŁUGA MASZYNY SZLIFUJĄCEJ - KOMPLETOWANIE ZAMÓWIEŃ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ - OBSŁUGA STOŁÓW DO PRZYGOTOWANIA I APLIKACJI FOLII SAMOPRZYLEPNEJ, - OKLEJANIE ZNAKÓW DROGOWYCH, TABLICZEK, SŁUPKÓW, BARIER ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, ORAZ ODPOWIEDNIE OZNAKOWANIE PRODUKTU. Oferujemy: -stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, -wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, -przelew wynagrodzenia zawsze na czas, -miłą atmosferę w pracy
StPr/22/3159
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 24 PLN

obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych praca na produkcji przyjmowanie odpadów od klientów indywidualnych pomoc przy załadunkach
StPr/22/3157
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Osoba na tym stanowisku: - dekretuje i numeruje źródłowe dowody księgowe w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z przyjętym planem kont dla Urzędu oraz księguje w systemie BUDŻET zatwierdzone dowody księgowe według klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej ewidencji wydatków - kontroluje wyciągi bankowe i ciągłość sald oraz uzgadnia polecenia przelewów z właściwymi dowodami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego w celu prawidłowej ewidencji wydatków - analizuje i uzgadnia wykonanie wydatków budżetowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego z kosztami, a także monitoruje wykonanie Planu finansowego w celu właściwego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym i niedopuszczenie do wydatkowania środków finansowych powyżej Planu - sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne z wykonania wydatków w celu wywiązania się z przepisów w zakresie sprawozdawczości - prowadzi bieżącą kontrolę planu finansowego z wykonaniem budżetu we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia środków finansowych w Planie Finansowym i niedopuszczenia do jego przekroczenia - na bieżąco kontroluje, analizuje i uzgadnia zaliczki pobrane przez pracowników Urzędu - uzgadnia na koniec każdego miesiąca zapisy na kontach rozrachunkowych z kontami kosztów dotyczących wydatków budżetowych w zakresie kont bilansowych i pozabilansowych w celu prawidłowej ewidencji zdarzeń losowych w księgach rachunkowych - kontroluje prawidłowość księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowość powiązań między kontami, a także analizuje i kontroluje prowadzoną ewidencję pozabilansową w celu prawidłowej realizacji polityki finansowej Urzędu Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/22/3156
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 860,72 PLN

- obsługa gości hotelowych, - przyjmowanie i rozliczanie płatności, - przygotowywanie zestawień i rozliczeń na potrzeby klientów, kuchni, najemców i księgowości, - zapewnianie obsługi posiedzeń, spotkań, konferencji - (miejsce obrad, posiłki, zakwaterowanie), - ścisła współpraca z innymi komórkami Ośrodka. Oferujemy: - stabilną i satysfakcjonującą pracę na umowę w instytucji pozarządowej, możliwość pracy na zlecenie lub część etatu, - pracę zmianową 6-14 i 14-22 (grafik uzgadniany z wyprzedzeniem), - bezpłatny parking. wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/22/3167
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zaopatrywanie w materiały budowlane budynków w Bydgoszczy, zakupy w hurtowniach i sklepach budowlanych wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/22/3163
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- obsługa maszyn do wulkanizacji płyt gumowych
StPr/22/3164
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Montaż podzespołów Dbałośc o miejsce pracy
StPr/22/3162
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 290 PLN

Zakres obowiązków: - dbałość o pomieszczenia biurowe, toalety, szatnie i halę produkcyjną, - przestrzeganie procedur mycia i dezynfekcji, Oferujemy: - umowę o pracę - pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku - przywileje wynikające z zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna
StPr/22/3161
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

ZADANIA: - Prowadzenie dokumentacji kadrowej, - Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłową realizacją procesów kadrowych, - Weryfikacja danych oraz ich aktualizacja w systemie kadrowo-płacowym, - Nadzorowanie poprawności ewidencji czasu pracy, - Rozliczanie czasu pracy, - Monitorowanie okresowych badań pracowników, - Współpraca z obszarem płac i innymi komórkami,
StPr/22/3160
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 4 600 PLN

Opis stanowiska: - kompleksowa obsługa płacowa związana z naliczaniem wynagrodzeń, w tym również z tytułu umów cywilno-prawnych, - pełna obsługa programu Płatnik w zakresie: - szczegółowej weryfikacji kartotek ubezpieczeniowych i dokumentów przekazywanych do ZUS, - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych różnych typów takich jak pracownicy, zleceniobiorcy itp., - tworzenie dokumentów korygujących w zakresie aktualizacji danych dotyczących kodu ubezpieczeniowego, daty powstania obowiązku ubezpieczeń i schematu podlegania ubezpieczeniom, - archiwizacja danych w Płatniku; - sporządzanie informacji i deklaracji PIT oraz przygotowywanie dokumentacji pracowników związanych z ustaleniem uprawnień emerytalno-rentowych, - przygotowywanie raportów i analiz z zakresu wynagrodzeń. Oferujemy: - umowę o pracę, - prace w doświadczonym zespole specjalistów, - miłą atmosferę, - pracę od poniedziałku do piątku z elastycznym czasem rozpoczęcia pracy od 6:30 do 8:00 oraz zakończenia pracy od 14:30 do 16:00.
StPr/22/3141
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN