Zamknij

Specjalista ds. płac w Dziale Płac (nr 3141)

Nr oferty: StPr/22/3141Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Opis stanowiska: - kompleksowa obsługa płacowa związana z naliczaniem wynagrodzeń, w tym również z tytułu umów cywilno-prawnych, - pełna obsługa programu Płatnik w zakresie: - szczegółowej weryfikacji kartotek ubezpieczeniowych i dokumentów przekazywanych do ZUS, - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych różnych typów takich jak pracownicy, zleceniobiorcy itp., - tworzenie dokumentów korygujących w zakresie aktualizacji danych dotyczących kodu ubezpieczeniowego, daty powstania obowiązku ubezpieczeń i schematu podlegania ubezpieczeniom, - archiwizacja danych w Płatniku; - sporządzanie informacji i deklaracji PIT oraz przygotowywanie dokumentacji pracowników związanych z ustaleniem uprawnień emerytalno-rentowych, - przygotowywanie raportów i analiz z zakresu wynagrodzeń. Oferujemy: - umowę o pracę, - prace w doświadczonym zespole specjalistów, - miłą atmosferę, - pracę od poniedziałku do piątku z elastycznym czasem rozpoczęcia pracy od 6:30 do 8:00 oraz zakończenia pracy od 14:30 do 16:00.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 16.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Uprawnienia:
  • znajomość pakietu MS Office
  • obsługa programu Płatnik
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Kandydat winien spełniać następujące warunki: - wykształcenie średnie lub wyższe - preferowany kierunek ekonomiczny (finanse, rachunkowość, administracja), - doświadczenie związane z rozliczaniem wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy i umów cywilno-prawnych, - praktyczna znajomość prawa pracy i przepisów z zakresu umów cywilno-prawnych oraz zagadnień z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń i podatku dochodowego od osób fizycznych, - biegła obsługa programu Płatnik oraz dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, - umiejętność analitycznego myślenia, - zaangażowanie w wykonywanie zadań i odpowiedzialność, - skrupulatność, rzetelność, uczciwość, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista, - otwartość na zmiany oraz sprawność w przyswajaniu przepisów prawnych.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujaw
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail: kadry@pbs.edu.pl
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Oferty w terminie do 19.08.2022 r. prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, budynek A, pokój nr A016, 85-796 Bydgoszcz, ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7 lub elektronicznie na adres: kadry@pbs.edu.pl. Oferty powinny zawierać: CV, list motywacyjny o
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail
    - PROWADZENIE MAGAZYNU PODKŁADÓW - OBSŁUGA MASZYNY SZLIFUJĄCEJ - KOMPLETOWANIE ZAMÓWIEŃ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ - OBSŁUGA STOŁÓW DO PRZYGOTOWANIA I APLIKACJI FOLII SAMOPRZYLEPNEJ, - OKLEJANIE ZNAKÓW DROGOWYCH, TABLICZEK, SŁUPKÓW, BARIER ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, ORAZ ODPOWIEDNIE OZNAKOWANIE PRODUKTU. Oferujemy: -stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, -wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, -przelew wynagrodzenia zawsze na czas, -miłą atmosferę w pracy
    StPr/22/3159
    data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
    wynagrodzenie od od 24 PLN

    obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych praca na produkcji przyjmowanie odpadów od klientów indywidualnych pomoc przy załadunkach
    StPr/22/3157
    data rozpoczęcia pracy od 23.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 300 PLN

    Osoba na tym stanowisku: - dekretuje i numeruje źródłowe dowody księgowe w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z przyjętym planem kont dla Urzędu oraz księguje w systemie BUDŻET zatwierdzone dowody księgowe według klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej ewidencji wydatków - kontroluje wyciągi bankowe i ciągłość sald oraz uzgadnia polecenia przelewów z właściwymi dowodami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego w celu prawidłowej ewidencji wydatków - analizuje i uzgadnia wykonanie wydatków budżetowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego z kosztami, a także monitoruje wykonanie Planu finansowego w celu właściwego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym i niedopuszczenie do wydatkowania środków finansowych powyżej Planu - sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne z wykonania wydatków w celu wywiązania się z przepisów w zakresie sprawozdawczości - prowadzi bieżącą kontrolę planu finansowego z wykonaniem budżetu we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia środków finansowych w Planie Finansowym i niedopuszczenia do jego przekroczenia - na bieżąco kontroluje, analizuje i uzgadnia zaliczki pobrane przez pracowników Urzędu - uzgadnia na koniec każdego miesiąca zapisy na kontach rozrachunkowych z kontami kosztów dotyczących wydatków budżetowych w zakresie kont bilansowych i pozabilansowych w celu prawidłowej ewidencji zdarzeń losowych w księgach rachunkowych - kontroluje prawidłowość księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowość powiązań między kontami, a także analizuje i kontroluje prowadzoną ewidencję pozabilansową w celu prawidłowej realizacji polityki finansowej Urzędu Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
    StPr/22/3156
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 860,72 PLN

    - obsługa gości hotelowych, - przyjmowanie i rozliczanie płatności, - przygotowywanie zestawień i rozliczeń na potrzeby klientów, kuchni, najemców i księgowości, - zapewnianie obsługi posiedzeń, spotkań, konferencji - (miejsce obrad, posiłki, zakwaterowanie), - ścisła współpraca z innymi komórkami Ośrodka. Oferujemy: - stabilną i satysfakcjonującą pracę na umowę w instytucji pozarządowej, możliwość pracy na zlecenie lub część etatu, - pracę zmianową 6-14 i 14-22 (grafik uzgadniany z wyprzedzeniem), - bezpłatny parking. wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
    StPr/22/3167
    data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zaopatrywanie w materiały budowlane budynków w Bydgoszczy, zakupy w hurtowniach i sklepach budowlanych wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
    StPr/22/3163
    data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - obsługa maszyn do wulkanizacji płyt gumowych
    StPr/22/3164
    data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 100 PLN

    Montaż podzespołów Dbałośc o miejsce pracy
    StPr/22/3162
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 290 PLN

    Zakres obowiązków: - dbałość o pomieszczenia biurowe, toalety, szatnie i halę produkcyjną, - przestrzeganie procedur mycia i dezynfekcji, Oferujemy: - umowę o pracę - pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku - przywileje wynikające z zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna
    StPr/22/3161
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 100 PLN

    ZADANIA: - Prowadzenie dokumentacji kadrowej, - Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłową realizacją procesów kadrowych, - Weryfikacja danych oraz ich aktualizacja w systemie kadrowo-płacowym, - Nadzorowanie poprawności ewidencji czasu pracy, - Rozliczanie czasu pracy, - Monitorowanie okresowych badań pracowników, - Współpraca z obszarem płac i innymi komórkami,
    StPr/22/3160
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 4 600 PLN

    Opis stanowiska: - kompleksowa obsługa płacowa związana z naliczaniem wynagrodzeń, w tym również z tytułu umów cywilno-prawnych, - pełna obsługa programu Płatnik w zakresie: - szczegółowej weryfikacji kartotek ubezpieczeniowych i dokumentów przekazywanych do ZUS, - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych różnych typów takich jak pracownicy, zleceniobiorcy itp., - tworzenie dokumentów korygujących w zakresie aktualizacji danych dotyczących kodu ubezpieczeniowego, daty powstania obowiązku ubezpieczeń i schematu podlegania ubezpieczeniom, - archiwizacja danych w Płatniku; - sporządzanie informacji i deklaracji PIT oraz przygotowywanie dokumentacji pracowników związanych z ustaleniem uprawnień emerytalno-rentowych, - przygotowywanie raportów i analiz z zakresu wynagrodzeń. Oferujemy: - umowę o pracę, - prace w doświadczonym zespole specjalistów, - miłą atmosferę, - pracę od poniedziałku do piątku z elastycznym czasem rozpoczęcia pracy od 6:30 do 8:00 oraz zakończenia pracy od 14:30 do 16:00.
    StPr/22/3141
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN