Zamknij
Pracownik służby sprzątająco-czyszczącej Umowa zlecenie lub umowa o pracę
StPr/22/4479
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru, rozmieszczanie towaru na półkach, pakowanie paczek, zamówień detalicznych, pakowanie zamówień paletowych, wprowadzanie zamówień do systemu
StPr/22/4485
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru, rozmieszczanie towaru na półkach, pakowanie paczek, zamówień detalicznych, pakowanie zamówień paletowych, wprowadzanie zamówień do systemu
StPr/22/4486
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

prace murarskie praca na terenie województwa i kraju + delegacje Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/22/4482
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Operator wózka widłowego Umowa o pracę lub umowa zlecenie
StPr/22/4491
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Zakres obowiązków: - naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, sporządzanie listy płac, - ewidencja i rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, - generowanie i przekazywanie rocznej informacji PIT 11, - obsługa platformy ZUS PUE oraz programu Płatnik, ewidencja zwolnień lekarskich, zgłaszanie pracowników do ZUS, - rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, - planowanie i analiza wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz pochodnych, - dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, - udział w tworzeniu wewnętrznych instrukcji i regulaminów. Planowany termin zatrudnienia: najszybciej od 01.12.2022, najpóźniej od 01.03.2023.
StPr/22/4454
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2022
wynagrodzenie od od 4 689,6 PLN

Miejsce wykonywania pracy: Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 Dyspozytornia Medyczna w Toruniu ul. Legionów 70-76 Główne obowiązki: - Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: - przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia - przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy - przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia - zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego - zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych - powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego - powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia - współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok). Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.
StPr/22/4460
data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

Osoba na tym stanowisku: - prowadzi postępowania przetargowe, udzielania zamówień publicznych, w celu właściwego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, niezbędnych do realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - współpracuje z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przygotowywanych przez te komórki zamówień, analizuje przedkładane przez nie dokumenty i prowadzi uzgodnienia niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - weryfikuje bądź sporządza umowy zawierane w zakresie udzielonych zamówień i prowadzi uzgodnienia zapisów z komórkami merytorycznymi, wykonawcami oraz zasięga opinii radców prawnych w celu należytego zabezpieczenia interesów Urzędu i zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów - przygotowuje i bierze udział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadań wszczynanych przez Biuro Finansowo-Inwestycyjne w celu zapewnienia właściwego przeprowadzenia procesu zamówień publicznych i zaopatrzenia Urzędu w zamawiane dostawy, usługi i roboty budowlane - uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez innych pracowników Oddziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przez Kujawko-Pomorski Urząd Wojewódzki w celu przekazania, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, zagrożenie korupcją, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/22/4459
data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
wynagrodzenie od od 4 063,92 PLN

Do jego głównych zadań należą ogólne prace budowlane, malowanie, szpachlowanie
StPr/22/4469
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prowadzenie zajęć opiekunczo wychowawczych
StPr/22/4463
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN