Zamknij

Pracownik gospodarczy / Woźny (nr 4462)

Nr oferty: StPr/22/4462Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jana Henryka Dąbrowskiego 8, 85-158 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Wykonywanie drobnych prac naprawczych na terenie szkoły oraz prace porządkowe na terenie zewnętrznym
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2022
Wynagrodzenie brutto: od 23 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: SZKOŁY SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jana Henryka Dąbrowskiego 8, 85-158 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujaws
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu: 517-078-846
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: kontakt tel. 517-078-846 w godz. 8:00 - 19:00
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: telefon, Godziny : 8:00 - 17:00
  Podstawowe zadania na stanowisku: - Przyjmowanie i wydawanie sprzętów i materiałów działu kwaterunkowego, kulturalno-oświatowego, sportowego, biurowego, techniki policyjnej, druków, materiałów opatrunkowych, techniki biurowej, środków czystości - Prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz ewidencji ilościowej asortymentu w magazynie - Układanie sprzętów i materiałów w sposób zapewniający właściwe przechowywanie i konserwację, wydawanie i wymianę przedmiotów składowanych w magazynie - Wykonywanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i przestrzeganie rotowania zapasów magazynowych Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
  StPr/22/4615
  data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
  wynagrodzenie od od 3 600 PLN

  Wykonywanie prac budowlanych i blacharsko dekarskich. Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
  StPr/22/4616
  data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  montaż wyrobów z tworzyw sztucznych
  StPr/22/4614
  data rozpoczęcia pracy od 08.12.2022
  wynagrodzenie od od 19,7 PLN

  obsługa profesjonalnych maszyn sprzątających, prace prowadzone przez pracodawcę na terenie całego kraju
  StPr/22/4621
  data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
  wynagrodzenie od od 22,8 PLN

  Elewacje, fasady Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
  StPr/22/4620
  data rozpoczęcia pracy od 19.12.2023
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
  StPr/22/4619
  data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  OBOWIĄZKI: - nadzorowanie procesu malowania proszkowego oraz pokryć galwanicznych zgodnie z normami; - odpowiedzialność za realizację zleceń produkcyjnych; - nadzór nad podległymi pracownikami - kontrola stanów magazynowych i zamówienia - nadzór procesu śrutowania i przetwórstwa tworzyw sztucznych OFERUJEMY: Praca na jedną zamianę Wynagrodzenie od 4500 zł brutto do uzgodnienia z Pracodawcą Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  StPr/22/4618
  data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  Osoba na tym stanowisku: - dekretuje i numeruje źródłowe dowody księgowe w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z przyjętym planem kont dla Urzędu oraz księguje w systemie BUDŻET zatwierdzone dowody księgowe według klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej ewidencji wydatków - kontroluje wyciągi bankowe i ciągłość sald oraz uzgadnia polecenia przelewów z właściwymi dowodami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego w celu prawidłowej ewidencji wydatków - analizuje i uzgadnia wykonanie wydatków budżetowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego z kosztami, a także monitoruje wykonanie Planu finansowego w celu właściwego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym i niedopuszczenie do wydatkowania środków finansowych powyżej Planu - sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne z wykonania wydatków w celu wywiązania się z przepisów w zakresie sprawozdawczości - prowadzi bieżącą kontrolę planu finansowego z wykonaniem budżetu we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia środków finansowych w Planie Finansowym i niedopuszczenia do jego przekroczenia - na bieżąco kontroluje oraz analizuje i uzgadnia zaliczki pobrane przez pracowników Urzędu - uzgadnia na koniec każdego miesiąca zapisy na kontach rozrachunkowych z kontami kosztów dotyczących wydatków budżetowych w zakresie kont bilansowych i pozabilansowych w celu prawidłowej ewidencji zdarzeń losowych w księgach rachunkowych - kontroluje prawidłowość księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowość powiązań między kontami, a także analizuje i kontroluje prowadzoną ewidencję pozabilansową w celu prawidłowej realizacji polityki finansowej Urzędu Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; presja czasu i terminowość zadań; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
  StPr/22/4617
  data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
  wynagrodzenie od od 3 962,32 PLN

  obsługa wózka widłowego, wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych, przemieszczanie i przekazywanie towarów, pobieranie i sprawdzanie ilościowe towarów, prowadzenie dokumentacji przewozowej.
  StPr/22/4623
  data rozpoczęcia pracy od 27.12.2022
  wynagrodzenie od od 19,7 PLN

  księgowanie faktur dostawców klienta, przygotowywanie dokumentów do płatności, wykonywanie czynności przy zamknięciu miesiąca, odpowiadanie na zapytania klienta i dostawców
  StPr/22/4625
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
  wynagrodzenie od od 6 500 PLN