Zamknij

inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr 0275)

Nr oferty: StPr/23/0275Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP i wydania dokumentów pobytowych - prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań - rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 13.02.2023
Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS OFFICE
  • obsługi urządzeń biurowych
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), administracyjne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16); o służbie cywilnej; Kodeks postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 52 349 75 84
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbęd
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
    sprzątanie budunku biurowego lub produkcyjnego praca w godz. 14.00-18.00
    StPr/23/0318
    data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
    wynagrodzenie od od 1 745 PLN

    Krojczy
    StPr/23/0081
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    Praca na stanowisku fryzjer . Zakres wszystkich obowiązków związanych z zawodem.
    StPr/23/0317
    data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
    wynagrodzenie od od 3 490 PLN

    naprawa, znakowanie bielizny
    StPr/23/0322
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
    wynagrodzenie od od 3 490 PLN

    Prace montażowe przy budowie wewnętrznych instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych Kwota wynagrodzenia 4.500 zł netto + premia m-ce pracy: teren kraju, głównie teren Bydgoszczy
    StPr/23/0319
    data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
    wynagrodzenie od od 4 500 PLN

    rozmnażanie roślin w laboratorium praca w godz. 7.00-15.00
    StPr/23/0306
    data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
    wynagrodzenie od od 23 PLN

    Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: - chorób wewnętrznych Oferujemy: 1. atrakcyjne wynagrodzenie, znacznie przewyższające stawki ustawowe, 2. komfortowe warunki pracy w nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynkach, 3. dostęp do najnowszych metod leczenia i aparatury medycznej, 4. świadczenia pozapłacowe (ZFŚS, PPK, ubezpieczenia), 5. elastyczny grafik i indywidualne podejście do pracowników, 6. stabilne zatrudnienie, miłą atmosferę oraz możliwość rozwoju i współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Umowa o pracę lub kontrakt (do uzgodnienia)
    StPr/23/0309
    data rozpoczęcia pracy od 25.01.2023
    wynagrodzenie od od 8 000 do 12 000 PLN

    Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: - rehabilitacji medycznej Oferujemy: 1. atrakcyjne wynagrodzenie, znacznie przewyższające stawki ustawowe, 2. komfortowe warunki pracy w nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynkach, 3. dostęp do najnowszych metod leczenia i aparatury medycznej, 4. świadczenia pozapłacowe (ZFŚS, PPK, ubezpieczenia), 5. elastyczny grafik i indywidualne podejście do pracowników, 6. stabilne zatrudnienie, miłą atmosferę oraz możliwość rozwoju i współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Umowa o pracę lub kontrakt (do uzgodnienia)
    StPr/23/0310
    data rozpoczęcia pracy od 25.01.2023
    wynagrodzenie od od 8 000 do 12 000 PLN

    - zatrudnienie w wymiarze 15 godzin tygodniowo
    StPr/23/0314
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
    wynagrodzenie od od 2 500 PLN

    - zatrudnienie w wymiarze 30 godzin tygodniowo
    StPr/23/0313
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
    wynagrodzenie od od 3 490 do 4 200 PLN