Zamknij
Zakres głównych obowiązków w szczególności: - udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji gotowości mobilizacyjnej i bojowej Zarządu, - opracowywanie zapotrzebowani na uzupełnienie potrzeb Zarządu, - prowadzenie ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym (karty i tabliczki tożsamości), - współudział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentacji w zakresie reagowania kryzysowego i Wojennego Systemu Dowodzenia, - opracowywanie meldunków i sprawozdań z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej. RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY
StPr/23/1106
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 550 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - prowadzenie analizy przychodów i kosztów wg miejsc powstawania (alokacja) oraz ich bieżąca kontrola, - weryfikację dokumentów pod kątem zgodności z planem finansowym / planem rzeczowo-finansowym, - sporządzanie, aktualizację, analizę oraz raportowanie wykonania cząstkowego planu finansowego. Oferujemy: - zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, - comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy, - możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, - możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, - opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny.
StPr/23/1117
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Oferujemy: - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę, pełny etat - wynagrodzenie 4000 zł brutto
StPr/23/1109
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

obsługa klientów, wydawanie towarów, przyjmowanie dostaw
StPr/23/1122
data rozpoczęcia pracy od 31.03.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

kompletowanie zamówień i towaru przeznaczonych na wydanie do marketów, przyjęcie i wydanie towarów zgodnie z systemem kompletacji, przewóz pustych palet i odpadów do wyznaczonych miejsc zbiorczych
StPr/23/1107
data rozpoczęcia pracy od 31.03.2023
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

lakierowanie metodą proszkową elementów metalowych. Miejsca wykonywania pracy: Pojazdy Szynowe PESA S.A. i Zakład Mechaniczny Skraw-Mech Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz oraz teren województwa kujawsko-pomorskiego
StPr/23/1110
data rozpoczęcia pracy od 28.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. Miejsca wykonywania pracy: Pojazdy Szynowe PESA S.A. i Zakład Mechaniczny Skraw-Mech Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz oraz teren województwa kujawsko-pomorskiego.
StPr/23/1111
data rozpoczęcia pracy od 28.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

montaż części i podzespołów w gotowy produkt, kontrola działania i regulacja gotowego produktu. Miejsca wykonywania pracy: Pojazdy Szynowe PESA S.A. i Zakład Mechaniczny Skraw-Mech Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz oraz teren województwa kujawsko-pomorskiego
StPr/23/1112
data rozpoczęcia pracy od 28.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

nadzór nad zgodnością procesu produkcyjnego, kontrola jakości komponentów, wypełnianie raportów jakościowych. Miejsca wykonywania pracy: Pojazdy Szynowe PESA S.A. i Zakład Mechaniczny Skraw-Mech Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz oraz teren województwa kujawsko-pomorskiego.
StPr/23/1113
data rozpoczęcia pracy od 28.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

obsługa, naprawa i konserwacja maszyn montażowych. Miejsca wykonywania pracy: Pojazdy Szynowe PESA S.A. i Zakład Mechaniczny Skraw-Mech Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz oraz teren województwa kujawsko-pomorskiego
StPr/23/1114
data rozpoczęcia pracy od 28.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN