Zamknij

Strażnik (nr 1740)

Nr oferty: StPr/23/1740Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Aleja Kardynała Wyszyńskiego 54 lok. 14, 85-620 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie Warunki oraz obowiązki pracy: - praca w terenie - patrolowanie powierzchniowych wód śródlądowych przy użyciu łodzi motorowej oraz terenów przywodnych przy wykorzystaniu samochodu oraz pieszo w systemie zmianowym równoważnym 12 h na dobę również w niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy z zachowaniem norm Kodeksu Pracy - zlecone czynności biurowe - praca przy komputerze - dodatkowe pełnienie obowiązku kierowcy samochodu służbowego oraz stermotorzysty łodzi motorowej - praca z bronią krótką i sygnałową oraz środkami przymusu bezpośredniego , Miejsce wykonywania pracy: Teren siedziby
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.07.2023
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: - obywatel Polski - ukończone 18 lat - korzystanie z pełni praw publicznych - wykształcenie min. zawodowe - posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku strażnika - nieskazitelny charakter
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Aleje Kardynała Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: ku
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail: biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: e-mail
  Oferta pracy dotyczy Jednostki Wojskowej Nr 1190. - nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego procesu technologicznego, - nadzór nad pobieraniem produktów spożywczych z magazynu zgodnie z syganturą oraz wykonywanym procesem technologicznym, - obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
  StPr/23/1876
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
  wynagrodzenie od od 4 200 PLN

  - sporządzanie dokumentacji z zakresu stosunku pracy, - prowadzenie akt osobowych pracowników, - obsługa systemu kadrowo-płacowego, - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, - sporządzanie dokumentacji dla ZUS, UE, GUS, PFRON, - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, absencji, zwolnień lekarskich, - przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, - ewidencja, nadzór i organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich, - naliczanie zasiłków wychowawczych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich, - rozliczanie umów i potrąceń komorniczych, - sporządzanie sprawozdań i raportów, - prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, - bieżąca aktualizacja wiedzy związanej ze stanowiskiem. praca w godz. 8.00-16.00
  StPr/23/1874
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  - Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko koncertmistrza orkiestry.
  StPr/23/1873
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  - realizacja zadań z zakresu chorób zawodowych, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, - prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie chorób zawodowych, - przeprowadzanie przesłuchań stron i świadków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, - wydawanie Kart stwierdzeń chorób zawodowych, - bieżąca analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie chorób zawodowych i bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie orzecznictwa w sprawach chorób zawodowych, - współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy, - prowadzenie działań związanych ze stosowaniem w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, - wydawanie opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarnych przez statki żeglugi śródlądowej, - wydawanie opinii na wniosek strony o wydawanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, - koordynowanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy I instancji w zakresie zadań przypisanych komórkom higieny pracy. Oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę, - wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas, - ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, - dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, - dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży), - praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
  StPr/23/1878
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych i technicznych w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej.
  StPr/23/1879
  data rozpoczęcia pracy od 28.08.2023
  wynagrodzenie od od 3 600 PLN

  Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
  StPr/23/1880
  data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca na produkcji, pomoc przy załadunkach i rozładunkach.
  StPr/23/1881
  data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
  wynagrodzenie od od 4 100 PLN

  reprezentowanie firmy, budowanie bazy klientów, realizowanie planów sprzedażowych, przygotowywanie ofert handlowych.
  StPr/23/1882
  data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  ochrona obiektu przemysłowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 pierwsza umowa zlecenie z możliwością przejścia na umowe o pracę Miejsce pracy: Bydgoszcz, Park Przemysłowy
  StPr/23/1889
  data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
  wynagrodzenie od od 3 648 PLN

  ochrona obiektu biurowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 Miejsce pracy: biurowiec, ul. Fordońska, Bydgoszcz
  StPr/23/1890
  data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN