Zamknij
REKLAMA
naklejanie etykiet, pakowanie w folie i kartony.
StPr/21/4028
data rozpoczęcia pracy od 31.10.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

obsługa gości na imprezach okolicznościowych, koncertach, dbanie o porządek, kreowanie menu
StPr/21/4070
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 25 PLN

Główne obowiązki: - aktywne poszukiwanie dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania, - przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi, - nadzorowanie dokumentacji finansowej projektu, rozliczanie wniosków o płatność (w tym o płatność końcową) sporządzanie raportów i sprawozdań, - terminowe prowadzenie udzielania zamówienia publicznego, w tym dokumentacji postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych, - prowadzenie zapytań ofertowych do progu 130.000zł na podstawie regulaminu wewnętrznego, prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP oraz wytycznymi projektu, - udział w pracach komisji przetargowej, - opracowanie i przestrzeganie planu przetargów w oparciu o zawarte umowy i terminy ich wygaśnięcia, - prowadzenie rejestru postępowań oraz zawartych umów, - kontrola prawidłowej obsługi bieżących postępowań, - wstępna selekcja zapytań ofertowych.
StPr/21/4068
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zabiegi kosmetyczne
StPr/21/4082
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- kontrola ruchu osobowego - kontrola ruchu samochodowego - system obchodowy - ochrona obiektu
StPr/21/4080
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa maszyn wtryskowych, prace okołoprodukcyjne, prace montażowe, pakowanie. Miejsce wykonywania pracy: 85-810 Bydgoszcz ul. Mokra 3 i Mokra 28 A
StPr/21/4051
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- opieka nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat - prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do wieku i umiejętności poznawczych dzieci - praca 6 godzin z dziećmi
StPr/21/4055
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

praca na produkcji przy wytwarzaniu elementów z blachy służących do wentylacji
StPr/21/4056
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

utrzymywanie czystości wokół budynku , zamiatanie ciągów komunikacyjnych oraz całej utwardzonej powierzchni przed budynkiem usuwanie chwastów przy krawężnikach utrzymywanie czystości przy kontenerze na śmieci bieżące usuwanie wszelkiego rodzaju opakowań, palet, itp.
StPr/21/4061
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

- wykonywanie bieżących przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji w firmie wraz z dokonywaniem podstawowych czynności serwisowych (np. przegląd sterowania, działania zabezpieczeń, oznaczeń sterowania itp. ), - usuwanie awarii zasilania i sterowania maszyn, - udział w remontach bieżących i modernizacjach w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych oraz pracach instalacyjno montażowych związanych z zakupami inwestycyjnymi. Oferujemy: - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, - pracę jednozmianową (sporadycznie możliwe awarie na drugiej zmianie), - pracę w zespole z osobami doświadczonymi, - nabycie różnorodnych umiejętności dotyczących zróżnicowanych typów urządzeń, - pokrycie kosztów szkoleń, nabycia i odnowienia uprawnień, - wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, - przelew wynagrodzenia zawsze na czas, miłą atmosferę w pracy.
StPr/21/4063
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN