Zamknij

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy Zapewnia obsługę prawną w postępowaniu odwoławczym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowe informacje - umowa na czas zastępstwa - skon
StPr/19/5512
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy Zapewnia zabezpieczenie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń, a także stosowanie sankcji i środków dyscyplinujących Warunki pr
StPr/19/5510
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

-
StPr/19/5508
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

prace przygotowawcze, demontaż podzespołów, montaż podzespołów, kontrola jakości, pakowanie produktów
StPr/19/5524
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2019
wynagrodzenie od od 2 632 PLN

Na trasie Żnin-Szubin-Bydgoszcz - darmowy dojazd do i z pracy zapewnia pracodawca. -obsługa wózka widłowego, obsługa terminalu, dbanie o porządek w miejscu pracy. -uprawnienia UDT, -uprawnienia na wys
StPr/19/1542
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2019
wynagrodzenie od od 16 PLN

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie praca przy stanowisku komputerowym monitoringu wizyjnego, stała obserwacja obrazu na mo
StPr/19/5521
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza: 11.10.2019 r. - ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego; 25.10.2019 r. - do godz. 15.00 zakończenie przyjmowania dokumentów
StPr/19/5513
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2019
wynagrodzenie od od 2 100 PLN

pomoc wychowawcy nad powierzona grupą wychowanków, zaspakajanie życiowych potrzeb dzieci, organizacja zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków, dbanie o wyposażenie, czystość i porządek
StPr/19/5489
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2019
wynagrodzenie od od 2 400 PLN

praca z dzieckiem: indywidualna i w grupie, realizacja zada wynikających z planu pomocy dziecku, stały kontakt z rodziną dziecka, współpraca ze szkołą, współpraca z sądem, współpraca z asystentem rod
StPr/19/5490
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2019
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- aktywne pozyskiwanie klientów - analiza rynku - utrzymywanie relacji z obecnymi klientami - umawianie spotkań w regionie - przygotowywamie ofert handlowych - raportowanie wyników przełożonemu począ
StPr/19/5491
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2019
wynagrodzenie od od 3 500 PLN


© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone