Zamknij
Wojewoda Kujawsko-Pomorski poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko: Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Główne obowiązki: Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych, 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku (pierwsza umowa na czas określony 1 rok) Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym. Wynagrodzenie zasadnicze: 4 500 zł brutto. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: Dodatek specjalny 1 340 zł brutto, Dodatek za wysługę lat pracy do 20% wynagrodzenia zasadniczego, inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
StPr/20/3087
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- praca siedząca - pakowanie produktów (kosmetyki) zgodnie z instrukcją - kontrola jakości
StPr/20/3086
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ORAZ BIUROWYCH, SEGREGACJA ODPADÓW NA OBIEKCIE HANDLOWYM.
StPr/20/3095
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prowadzenie pojazdów ciężarowych
StPr/20/3083
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przygotowanie dokumentacji budowlanej, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, przygotowywanie umów z kontrahentami, składanie oświadczeń, wniosków i podań w imieniu firmy, zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami, przygotowanie dokumentacji w języku ukraińskim i rosyjskim, komunikacja z pracownikami z Europy Wschodniej.
StPr/20/3088
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

moztaż suchej zabudowy, szpachlowanie, płytowanie, zbrojenie łączeń płyt GK, wykonywanie konstrukcji stalowej pod zabudowy
StPr/20/3090
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

obsługa zamówień w sklepie internetowym tworzenie kartotek produktów prowadzenie rozmów w j. angielskim wystawianie faktur odpowiadanie na maile kontakt telefoniczny z klientem
StPr/20/3091
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- naprawa i konserwacja oraz modernizacja wyposażenia produkcyjnego zakładu (prasy hydrauliczne i mechaniczne, piły taśmowe, wiertarki stołowe, gilotyny, instalacje sprężonego powietrza itp.), - wykonawstwo elementów narzędzi, - regeneracja narzędzi
StPr/20/3094
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 22 PLN

- przyjmowanie dostaw, - wydawanie towaru zgodnie z dokumentacją magazynową, - przygotowywanie paczek na wysyłkę - załadunek i rozładunek pojazdu dostawczego Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony (praca od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16)
StPr/20/3077
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

- obsługa klientów hurtowych - w siedzibie firmy oraz w terenie; - aktywne budowanie rynku, pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami firmy; - doradztwo techniczno-handlowe - przygotowywanie ofert, dobór urządzeń; - realizacja przydzielonego planu sprzedaży na podległym terenie; - koordynacja procesu realizacji zamówień Wynagrodzenie brutto: od 4000 PLN + premie od obrotu. Pracodawca zapewnia niezbędne narzędzia pracy samochód, telefon służbowy, laptop
StPr/20/3076
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN