Zamknij
ZAKRES ZADAŃ: - przygotowanie sal operacyjnych i innych pomieszczeń Bloku Operacyjnego do procedur operacyjnych - pomoc w transporcie chorego na Blok Operacyjny
StPr/22/2178
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- przyjmowanie i wysyłka towaru - prace przy załadunku i rozładunku - kompletowanie towaru Wynagrodzenie stałe + premia procentowa
StPr/22/2177
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 652,95 do 4 122,87 P

- załadunek oraz rozładunek towarów dostarczonych do magazynu zgodnie z dokumentacją - kompletacja towaru zgodnie z ustalonymi procedurami, paletowanie - obsługa skanerów magazynowych - rozmieszczanie i układanie towaru w magazynie - prowadzenie dokumentacji magazynowej - dbanie o porządek w miejscu pracy Premia uznaniowa oraz jakościowa
StPr/22/2176
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Obsługa gości Utrzymywanie prawidłowego obiegu dokumentów Odbiór telefonów i odpisywanie na maile Dbanie o terminowość i jakośc wykonywanych zadań Godne reprezentowanie wizerunku firmy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
StPr/22/2188
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Główne obowiązki/zakres zadań: 1. Wprowadzanie i wstępna dekretacjsa faktur zakupu do systemu Finansowo-Księgowego. 2. Prace związane z obiegiem dokumentów księgowych. 3. Pomoc w rozliczaniu kont księgowych. 4. Obsługa wystawiania rachunków, not księgowych. 5. Archiwizacja dokumentów księgowych. 6. Udział w procesie rozliczania inwentaryzacji. 7. Rozliczanie delegacji służbowych. 8. Obsługa kasowa. 9. Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego. umowa na zastępstwo Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w zespole wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów w realizacji powierzonych zadań. 2. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, w sytuacjach kryzysowych możliwa praca poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy i święta. 3. Praca pod presją czasu wymagająca bardzo dobrej organizacji na stanowisku pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie. 2. Czynniki utrudniające pracę: nierównomierne natężenie obowiązków służbowych. 3. Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, 4. Budynek nie jest dostosowany do pracy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bariery architektoniczne tj. brak podjazdu, brak windy, małe toalety, praca w biurze znajdującym się na piętrze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
StPr/22/2193
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 3 011,36 PLN

- obsługa klienta; - malowanie i stylizacja paznokci; - utrzymanie porządku w salonie; - obsługa kasy fiskalnej i terminala. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Fordon.
StPr/22/2189
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- utrzymanie porządku w salonie i na stanowisku - mycie głowy - strzyżenie Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Wyżyny -modelowanie
StPr/22/2190
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- przygotowanie informacji na stronę internetową oraz do mediów społecznościowych; - przygotowanie pism i korespondencji firmowej; - wykonywanie i odbieranie telefonów oraz obsługa skrzynki mailowej; - przygotowywanie grafików dla lektorów; - obsługa sekretariatu; - obsługa klientów i kursantów. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Śródmieście.
StPr/22/2151
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Montaż, i instalacja podzespołów, diagnozowanie i wyszukiwanie usterek różnego rodzaju maszyn elektrycznych, możliwość pracy w godzinach nocnych
StPr/22/2154
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Współpraca z kadrą sprawującą bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, wspomaganie wychowawców w indywidualnej pracy z dzieckiem. Rozeznanie, analiza oraz diagnoza sytuacji wychowanka oraz jego rodziny lub osób sprawujących rodzinną opiekę zastępczą. Współpraca z asystentem rodziny, sporządzanie wywiadów rodzinnych, dokonywanie ustaleń we współpracy z właściwym Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współuczestniczenie w tworzeniu planu pomocy dziecku. Współpraca z sądem, ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
StPr/22/2158
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN