Zamknij

- sprzedaż biletów papierowych i elektronicznych obowiązujących w komunikacji publicznej w Bydgoszczy, - sprzedaż abonamentów i przyjmowanie opłat dodatkowych nakładanych z tytułu nieuiszczenia opłaty w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy, - zabezpieczenie otrzymanych biletów oraz utargu w czasie pracy i po jej zakończeniu przed kradzieżą lub zniszczeniem, - wystawianie dokumentów potwierdzających sprzedaż biletów - kodowanie w trybie reklamacyjnym zmiany zakupionego biletu (przesunięcie terminu ważności, usunięcie transakcji, zakodowanie na nowym nośniku) - prowadzenie rozliczenia dziennej sprzedaży biletów papierowych z wykorzystaniem programu komputerowego oraz sprzedaży biletów elektronicznych na podstawie raportów z terminali, - przyjmowanie od pasażerów wniosków o wydanie BKM, weryfikacja z dokumentem tożsamości - wykonywanie zdjęć w formie cyfrowej pasażerom, którzy nie dołączyli ich w formie papierowej do wniosku oraz udzielanie informacji dotyczących BKM - wydawanie pasażerom lub innym osobom posiadającym upoważnienie spersonalizowanych kart BKM - wydawanie identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: usytuowanie stanowiska pracy w obiektach kas ZDMiKP: - przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, - przy ulicy Zygmunta Augusta 10, budynek parterowy, bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe, równoważny system czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
StPr/20/1556
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 100 PLN

Zakres zadań dostępny na stronie: www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl (ogłoszenie o naborze 7/2020) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: -usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, -bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, -wyjazdy służbowe w teren, -sytuacje stresowe, -obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
StPr/20/1557
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- ochrona obiektu w Parku Przemysłowym
StPr/20/1558
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania BHP wynagrodzenie 4300 zł + dodatek za staż pracy pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
StPr/20/1543
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

układanie i pakowanie towaru, przygotowanie do wysyłki
StPr/20/1545
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

PRACA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (S-3, P-3) PLANOWANIA, SZKOLENIA I GOTOWOŚCI MOBILIZACYJNEJ I BOJOWEJ praca na 1/2 lub pełen etat
StPr/20/1547
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

przewóz towarów
StPr/20/1548
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace magazynowe, przygotowanie i pakowanie towaru
StPr/20/1549
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wykonywanie prac gospodarczych, elektrycznych, budowlanych, naprawczych itp. na terenie hotelu
StPr/20/1550
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace na sprzęcie budowlanym, prace ziemne, udział w montażu rurociągów m-ce pracy: woj. kuj.-pom. Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia
StPr/20/1551
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN