Zamknij

1. Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego. 2. Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 3. Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu. 4. Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków
StPr/20/1884
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
wynagrodzenie od od 3 534 PLN

1. Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego. 2. Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 3. Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu. 4. Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków 5. Przedstawianie opinii w sprawach zamierzeń organizacyjnych, gospodarczych oraz szkoleniowych powodujących skutki finansowe.
StPr/20/1885
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 703 PLN

-opieka nad dziećmi -dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci -czynności porządkowe w całym przedszkolu -organizowanie czasu wolnego dla dzieci -pomoc nauczycielowi
StPr/20/1887
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 600 PLN

-obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi -obsługa komputera -utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy
StPr/20/1888
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru (operacje magazynowe)
StPr/20/1889
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

- rozliczanie i rejestracja należności i zobowiązań Szpitala: - prowadzenie rachunków kosztów i wyników, zysków i strat, -rozliczanie ośrodków kosztów wg przyjętych zasad rachunkowości, -rozliczanie i kontrola przebiegu inwentaryzacji majątku obrotowego i trwałego Szpitala, -sporządzanie bilansu rocznego, analiz i sprawozdań finansowych, - sporządzanie i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
StPr/20/1890
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

konserwacja, budowa i konfiguracja systemów bezpieczeństwa i technologii informatycznych
StPr/20/1891
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Praca fizyczna przy wierceniu studni
StPr/20/1892
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przyjmowanie dostaw, pakowanie paczek
StPr/20/1893
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

przygotowanie powierzchni do lakierowania, gruntowanie konstrukcji, aplikacja materiałów, polerowanie pojazdów i elementów, lakierowanie pojazdów (na mokro), nakładanie natryskowe powłok
StPr/20/1894
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 500 PLN