Zamknij
REKLAMA

przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczania ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska i ergonomii.
StPr/20/2228
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

-
StPr/20/2231
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pomoc przy: - rozładunku towaru, - pakowaniu paczek, - układaniu towaru w magazynie praca na telefon wynagrodzenie brutto: 17zł za godz
StPr/20/2232
data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników w tym cudzoziemców, przygotowanie skierowań na badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne oraz kontrolowanie badań lekarskich pracowników, przechowywanie oraz zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych, tłumaczenia językowe, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii.
StPr/20/2229
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

przenoszenie i przewożenie materiałów, surowców; wykonywanie prostych, powtarzalnych czynności wyrobów gotowych; ręczne sortowanie produktów lub komponentów; przenoszenie gotowych części i produktów z linii montażowej; przygotowanie materiałów i narzędzi niezbędnych do produkcji; czyszczenie maszyn , sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w produkcji, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż oraz ochrony środowiska.
StPr/20/2230
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

pakowanie towaru; układanie towaru w odpowiednie miejsce; przyjmowanie towaru oraz sprawdzanie zgodności z zamówieniem (rodzaj, ilość); prowadzenie dokumentacji magazynowej; kompletowanie i wydawanie towarów.
StPr/20/2233
data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Wykonywanie okablowania, montaż osprzętu
StPr/20/2219
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 20 PLN

praca na produkcji, kompletowanie i formowanie gotowej produkcji, wstępna kontrola jakości, pomoc w obsłudze maszyn klejących, prace porządkowe, czytanie kart i schematów produkcyjnych
StPr/20/2227
data rozpoczęcia pracy od 20.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

sprzedaż produktów firmy, utrzymanie stałego kontaktu z producentami, z którymi konsultant/agent nawiązał współpracę, organizowanie spotkań z klientami, prezentacja produktów, sprzedaż i przyjmowanie zamówień oraz nadzorowanie ich dostawy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, pozyskiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych kontaktów z nimi.
StPr/20/2217
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Wywóz pieczywa do klientów Praca w godzinach nocnych
StPr/20/2223
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN