Zamknij
REKLAMA

Samodzielny referent Sekcji Personalno-Administracyjnej Wydziału Koordynacji i A

Nr oferty: StPr/20/2175Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: - prowadzenie ewidencji czasu pracy (bieżąca aktualizacja kart ewidencji czasu pracy), - rozliczanie czasu pracy (prowadzenie rejestru i kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych), - realizowanie czynności związanych z prowadzeniem rekrutacji na wakujące stanowiska w Zarządzie, - kompletowanie dokumentacji związanych z zatrudnieniem pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zapoznawanie pracowników Zarządu ze zmianami mającymi wpływ na umowę o pracę, - przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dla pracowników, - kompletowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem (wygaśnięciem) stosunku pracy oraz sporządzanie i wydawanie świadectw, - zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników ( w tym archiwizacja teczek osobowych), - aktualizacja danych w systemie SEW on-line po zaistnieniu zdarzeń kadrowych w jednostce, - przygotowywanie i przedstawianie Szefowi Wydziału projektów pism w sprawach dotyczących pracowników.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 17.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 130 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, brak
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat), brak
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: - wykształcenie minimum średnie, - ogólny staż pracy - 4 lata (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyka zawodową w kadrach, wykształcenie wyższe - 2 lata), - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office - znajomość i obsługa programu PŁATNIK ZUS, - znajomość i prowadzenie deklaracji wpłat PFRON oraz wykonywanie z tym związanych meldunków, sprawozdań i zestawień, - znajomość prowadzenia akt osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, - znajomość przepisów z prawa pracy ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, - znajomość przepisów z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. - o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, - znajomość przepisów z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. - umiejętność planowania i organizacji pracy, - odporność ma stres, dokładność, terminowość, Wymagania preferowane: - wykształcenie - wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace, administracja publiczna, prawo pracy), - ogólny staż pracy 2 lata - dodatkowym atutem doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - list motywacyjny oraz CV, - oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy zgodnie z us
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   prace przy remontach i wykańczaniu mieszkań. warunki płacowe i rodzaj umowy do uzgodnienia
   StPr/20/2184
   data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   prace przy remontach i wykańczaniu mieszkań (głównie łazienki) warunki płacowe i rodzaj umowy do uzgodnienia
   StPr/20/2185
   data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   obsługa rezonansu terapeutycznego
   StPr/20/2172
   data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 700 PLN

   krojenie skór i materiałów
   StPr/20/2171
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   wykonywanie prac ogólnobudowlanych
   StPr/20/2176
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   - prowadzenie ewidencji czasu pracy (bieżąca aktualizacja kart ewidencji czasu pracy), - rozliczanie czasu pracy (prowadzenie rejestru i kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych), - realizowanie czynności związanych z prowadzeniem rekrutacji na wakujące stanowiska w Zarządzie, - kompletowanie dokumentacji związanych z zatrudnieniem pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zapoznawanie pracowników Zarządu ze zmianami mającymi wpływ na umowę o pracę, - przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dla pracowników, - kompletowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem (wygaśnięciem) stosunku pracy oraz sporządzanie i wydawanie świadectw, - zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników ( w tym archiwizacja teczek osobowych), - aktualizacja danych w systemie SEW on-line po zaistnieniu zdarzeń kadrowych w jednostce, - przygotowywanie i przedstawianie Szefowi Wydziału projektów pism w sprawach dotyczących pracowników.
   StPr/20/2175
   data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
   wynagrodzenie od od 3 130 PLN

   - obsługa i utrzymanie ciągłości produkcji energii cieplnej w postaci pary technologicznej na potrzeby przemiany energii; - obsługa i utrzymanie ciągłości wymiany energii cieplnej w wymiennikach C.O., C.W.U., technologii; - obsługa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń produkujących i przetwarzających energię cieplną;
   StPr/20/2174
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi na terenie Niemiec i Luksemburga Oferujemy: -wysokie wynagrodzenie -opłacane wszystkie składki i ubezpieczenia społeczne -stały kontakt z polskojęzycznym koordynatorem w czasie zagranicznego pobytu -pomoc w przygotowaniu wyjazdu -oferty dopasowane do doświadczenia opiekunki i stopnia znajomości języka niemieckiego -bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu pracy -kontrakty możliwością ustalenia dogodnego terminu wyjazdu -zwrot kosztów podróży lub organizacja przewozów Nie pobieramy żadnych prowizji
   StPr/20/2173
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 1 300 PLN

   -obsługa kadrowo-płacowa pracowników (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń), -prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach zmianowych, -nadzór nad prowadzeniem list obecności, -monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów, -kontrola ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, -wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu kadrowo płacowego, -wsparcie przy naliczaniu płac,obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -sporządzanie sprawozdań, okresowych raportów oraz danychstatystycznych związanych z zagadnieniami kadrowo-płacowymiwspółpracaz instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, PFRON,PIP)
   StPr/20/2182
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 3 200 PLN

   Charakter pracy: praca na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca wykonywana będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
   StPr/20/2178
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 4 300 PLN