Zamknij
REKLAMA

Pielęgniarka / Pielęgniarz (nr 2178)

Nr oferty: StPr/20/2178Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Charakter pracy: praca na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca wykonywana będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, medyczne
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat), medyczne
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: -Pracownikiem może być osoba, która: 1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; 5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy. Wymagania stawiane kandydatom: Pielęgniarka(arz): -wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, -mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku -predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, -nieposzlakowana opinia, -niekaralność. Ratownik medyczny: -kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym -mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku -predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, -nieposzlakowana opinia, -niekaralność.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: ZAKŁAD KARNY W BYDGOSZCZY-FORDON
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: WYMAGANE DOKUMENTY: -pisemne podanie o przyjęcie do pracy -kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie -dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe -wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danyc
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście
   prace przy remontach i wykańczaniu mieszkań. warunki płacowe i rodzaj umowy do uzgodnienia
   StPr/20/2184
   data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   prace przy remontach i wykańczaniu mieszkań (głównie łazienki) warunki płacowe i rodzaj umowy do uzgodnienia
   StPr/20/2185
   data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   obsługa rezonansu terapeutycznego
   StPr/20/2172
   data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 700 PLN

   krojenie skór i materiałów
   StPr/20/2171
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   wykonywanie prac ogólnobudowlanych
   StPr/20/2176
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   - prowadzenie ewidencji czasu pracy (bieżąca aktualizacja kart ewidencji czasu pracy), - rozliczanie czasu pracy (prowadzenie rejestru i kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych), - realizowanie czynności związanych z prowadzeniem rekrutacji na wakujące stanowiska w Zarządzie, - kompletowanie dokumentacji związanych z zatrudnieniem pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zapoznawanie pracowników Zarządu ze zmianami mającymi wpływ na umowę o pracę, - przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dla pracowników, - kompletowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem (wygaśnięciem) stosunku pracy oraz sporządzanie i wydawanie świadectw, - zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników ( w tym archiwizacja teczek osobowych), - aktualizacja danych w systemie SEW on-line po zaistnieniu zdarzeń kadrowych w jednostce, - przygotowywanie i przedstawianie Szefowi Wydziału projektów pism w sprawach dotyczących pracowników.
   StPr/20/2175
   data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
   wynagrodzenie od od 3 130 PLN

   - obsługa i utrzymanie ciągłości produkcji energii cieplnej w postaci pary technologicznej na potrzeby przemiany energii; - obsługa i utrzymanie ciągłości wymiany energii cieplnej w wymiennikach C.O., C.W.U., technologii; - obsługa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń produkujących i przetwarzających energię cieplną;
   StPr/20/2174
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi na terenie Niemiec i Luksemburga Oferujemy: -wysokie wynagrodzenie -opłacane wszystkie składki i ubezpieczenia społeczne -stały kontakt z polskojęzycznym koordynatorem w czasie zagranicznego pobytu -pomoc w przygotowaniu wyjazdu -oferty dopasowane do doświadczenia opiekunki i stopnia znajomości języka niemieckiego -bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu pracy -kontrakty możliwością ustalenia dogodnego terminu wyjazdu -zwrot kosztów podróży lub organizacja przewozów Nie pobieramy żadnych prowizji
   StPr/20/2173
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 1 300 PLN

   -obsługa kadrowo-płacowa pracowników (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń), -prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach zmianowych, -nadzór nad prowadzeniem list obecności, -monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów, -kontrola ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, -wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu kadrowo płacowego, -wsparcie przy naliczaniu płac,obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -sporządzanie sprawozdań, okresowych raportów oraz danychstatystycznych związanych z zagadnieniami kadrowo-płacowymiwspółpracaz instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, PFRON,PIP)
   StPr/20/2182
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 3 200 PLN

   Charakter pracy: praca na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca wykonywana będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
   StPr/20/2178
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 4 300 PLN