Zamknij
dobieranie i stosowanie metod kosmetycznych i preparatów, aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp; wykonywanie manicure tradycyjnego, biologicznego oraz francuskiego, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki oraz stosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.
StPr/20/3097
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Obsługa pacjenta zgodnie z zaleceniem lekarza, dobór sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Obsługa zleceń NFZ i całokształt procesu sprzedaży, zamówienia towaru i jego przyjmowanie. Dbałość o miejsce pracy.
StPr/20/3098
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

montowanie osprzętu taboru szynowego, regulowanie i konserwowanie układów i urządzeń taboru szynowego; montaż poszczególnych części w zespoły i zespołów w gotowe maszyny i urządzenia (parowozy, wagony, spalinowe pojazdy trakcyjne); obsługa palownicy typu PK-240.00.
StPr/20/3099
data rozpoczęcia pracy od 04.11.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Obsługa osób osadzonych w zakresie sprzedaży produktów spożywczo-przemysłowych, obsługa urządzeń fiskalnych
StPr/20/3100
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko: Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Główne obowiązki: Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych, 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku (pierwsza umowa na czas określony 1 rok) Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym. Wynagrodzenie zasadnicze: 4 500 zł brutto. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: Dodatek specjalny 1 340 zł brutto, Dodatek za wysługę lat pracy do 20% wynagrodzenia zasadniczego, inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
StPr/20/3087
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- praca siedząca - pakowanie produktów (kosmetyki) zgodnie z instrukcją - kontrola jakości
StPr/20/3086
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ORAZ BIUROWYCH, SEGREGACJA ODPADÓW NA OBIEKCIE HANDLOWYM.
StPr/20/3095
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prowadzenie pojazdów ciężarowych
StPr/20/3083
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przygotowanie dokumentacji budowlanej, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, przygotowywanie umów z kontrahentami, składanie oświadczeń, wniosków i podań w imieniu firmy, zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami, przygotowanie dokumentacji w języku ukraińskim i rosyjskim, komunikacja z pracownikami z Europy Wschodniej.
StPr/20/3088
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

moztaż suchej zabudowy, szpachlowanie, płytowanie, zbrojenie łączeń płyt GK, wykonywanie konstrukcji stalowej pod zabudowy
StPr/20/3090
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN