Zamknij
Utrzymanie porządku na terenie zakładu, hali produkcyjnej
StPr/20/3529
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie prac pomocniczych związanych głównie z przygotowaniem elementów konstrukcji stalowej
StPr/20/3527
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami firmy, delegacje na terytorium Rosji i Ukrainy, obsługa klientów zagranicznych.
StPr/20/3507
data rozpoczęcia pracy od 20.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

praca w dziale pobierania krwi
StPr/20/3518
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych typu wtryskarki i wytłaczarki i inne, posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn, kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń, obróbka wykańczająca wyrobów, ocenianie jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, znakowanie i pakowanie produktów, posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi, segregowanie oraz poddawania recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych, dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zgłaszanie awarii; przestrzeganie zasad ergonomii i BHP.
StPr/20/3519
data rozpoczęcia pracy od 10.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania surowców wtórnych, sortowanie surowców wtórnych na poszczególne frakcje ze strumienia surowców zmieszanych, dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych, przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów BHP, odbieranie surowców wtórnych z posesji lub w ustalonym systemie odbioru, identyfikowanie poszczególnych rodzajów surowców w celu umieszczania wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach.
StPr/20/3520
data rozpoczęcia pracy od 10.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, kierowanie ewidencją czasu pracy, obliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z ZUS i US, obsługa specjalistycznych programów płacowo-kadrowych, prowadzenie kadr dla cudzoziemców, asystowanie przy inspekcjach PIP, porozumiewanie się z pracownikami w języku ukraińskim i rosyjskim.
StPr/20/3522
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

Charakter pracy - praca na stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Planowany termin przyjęcia do pracy - styczeń 2021 roku
StPr/20/3525
data rozpoczęcia pracy od 04.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku: - Ustalanie zakresu naprawy lakierniczej - Kompleksowa naprawa lakiernicza pojazdów samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorysów z firm ubezpieczeniowych; w tym m.in. przygotowanie pojazdu do naprawy, dorabianie koloru lakieru, wygładzanie z chropowatości, malowanie podkładowe, suszenie powłok, polerowanie po utwardzeniu, lakierowanie właściwe, nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na przygotowaną powierzchnię - Oklejanie nadwozia foliami z oznakowaniem policyjnym - Utrzymanie urządzeń i narzędzi lakierniczych w wysokiej sprawności - Rozliczanie się z magazynem części i akcesoriów samochodowych z pobranych części, podzespołów i materiałów eksploatacynych niezbędnych do wykonania naprawy lub obsługi - Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego - Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego - Przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania
StPr/20/3526
data rozpoczęcia pracy od 04.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku: - Ustalanie zakresu prac blacharskich - Wykonywanie napraw blacharskich podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie kart pracy lub kosztorysów z firm ubezpieczeniowych - Wykonywanie drobnych napraw mechanicznych np. wymiana zamków drzwi z regulacją - Rozliczanie się z magazynem z pobranych części, materiałów eksploatacynych niezbędnych do wykonania naprawy - Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego - Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego - Przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowania
StPr/20/3528
data rozpoczęcia pracy od 04.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN