Zamknij

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarz

Nr oferty: StPr/20/3382Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: 1. współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą; 2. koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, spoza jednego rejonu operacyjnego; 3. rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od jednostek systemu; 4. udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; 5. współpraca z KCMRM oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego; 6. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok) Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym. Wynagrodzenie zasadnicze: 1 etat - 4.500 zł brutto lub etatu - 2.250 zł brutto Dodatkowe składniki wynagrodzenia: Dodatek funkcyjny 1 etat - 1000 zł brutto lub etatu 500 zł brutto Dodatek za wysługę lat pracy do 20% wynagrodzenia zasadniczego; inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.5
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20
Data rozpoczęcia: 01.01.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), medyczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie: - wykształcenie wymagane dla lekarza systemu lub; - ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego. pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu; - umiejętność obsługi komputera, działania pod presja czasu; - opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny; - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; - kopie dokumentów potwierdzających 4-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozyt
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
  - możliwość zatrudnienia na 1/2 lub pełen etat wynagrodzenie 15-20 zł / godz. netto
  StPr/20/3415
  data rozpoczęcia pracy od 24.11.2020
  wynagrodzenie od 15 - 20 PLN

  - wynagrodzenie 15-20 zł / godz. netto
  StPr/20/3416
  data rozpoczęcia pracy od 24.11.2020
  wynagrodzenie od 15 - 20 PLN

  - głównie siedząca i ręczna praca - montaż teczek - manufaktura - ustawianie maszyn praca w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00
  StPr/20/3385
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od 2 600 - 3 000 PLN

  obsługa maszyn wtryskowych, prace okołoprodukcyjne, montaż
  StPr/20/3386
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - głównie siedząca i ręczna praca - montaż teczek - manufaktura - ustawianie maszyn praca w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00
  StPr/20/3387
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od 2 600 - 3 000 PLN

  obsługa maszyn wtryskowych, prace okołoprodukcyjne
  StPr/20/3388
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  opieka nad osobami starszymi - Niemcy, Luxenburg, Francja, Austria - wymagana własna działalność gospodarcza
  StPr/20/3389
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od od 7 500 PLN

   obsługa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu warsztatu tj. wiertarki, szlifierki i inne elektronarzędzia  remonty, naprawy wszelkiego rodzaju w warsztacie i na obiektach wykonywania robót  wykonywanie elementów konstrukcji oraz ich montaż i demontaż na obiektach wykonywania robót  wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych na urządzeniach energetycznych
  StPr/20/3390
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   konserwacje i naprawy aparatury rozdzielczej i łączeniowej wysokiego, średniego i niskiego napięcia  remonty i konserwacje silników elektrycznych 0,4 kV i 6 kV  konserwacje transformatorów i generatorów prądotwórczych  konserwacje baterii akumulatorowych 220 V  remonty i montaże instalacji oświetleniowych oraz gniazd siłowych
  StPr/20/3391
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  -współpraca z aktualnymi klientami firmy oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów; -przyjmowanie i realizacja zamówień; -doradztwo techniczno-handlowe oraz realizowanie planów sprzedaży; -budowanie trwałych i dobrych relacji ze stałymi klientami firmy; Umowa o pracę, cały etat Wynagrodzenie brutto: od 4000 PLN
  StPr/20/3392
  data rozpoczęcia pracy od 23.11.2020
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN