Zamknij

DEKORATOR WYROBÓW CUKIERNICZYCH (nr 0109)

Nr oferty: StPr/21/0109Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Kamińskiego 1-3, 85-402 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: DEKOROWANIE TORTÓW I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Godziny Pracy 7-15
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 13.01.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie branżowe
  Uprawnienia:
  • aktualna książeczka sanepidowska
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PIEKARNIA-CUKIERNIA WALDEMAR MUSZYŃSKI
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Kamińskiego 1-3, 85-402 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu: WALDEMAR MUSZYŃSKI
   Numer telefonu: 513168400
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Waldemar Muszyński 513-168-400
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon
   obsługa maszyn wtryskowych, prace manualne, inne prace około produkcyjne
   StPr/21/0178
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   sprawna organizacja pracy, utrzymywanie czystości na hali produkcyjnej, utrzymywanie porządku w obrębie zakładu mrożonek i filetowania, transport palet i urządzeń produkcyjnych, porozumiewanie się z pracownikami cudzoziemskimi.
   StPr/21/0180
   data rozpoczęcia pracy od 15.02.2021
   wynagrodzenie od 2 800 - 3 100 PLN

   - odważenie surowców zgodnie z recepturą technologiczną, - przygotowanie surowców na palety, - zasypywanie surowców do miksera, - obsługa walcarki
   StPr/21/0182
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   kontrola i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi stosującymi źródła pola elektromagnetycznego, kontrola i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi stosującymi źródła promieniowania rentegowskiego do celów medycznych, realizacja czynności kontrolnych zgodnie z upoważnieniem wydanym przez PWIS w Bydgoszczy, analiza dokumentacji składanej przy wnioskach o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatów rtg i uruchamianie pracowni rtg, prowadzenie postępowania administarcyjnego w I instancji, przygotowywanie pism, decyzji i postanowień, opracowań i opinii sanitarnych, prowadzenie baz danych urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz aparatów rentgenowskich stosowanych do celów medycznych planowanie data rozpoczęcia pracy: luty/ marzec 20211
   StPr/21/0181
   data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Zakres obowiązków: 1. Tworzenie i analizowanie baz danych oraz systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych. 2. Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w Polscei NATO w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych. 3. Sporządzanie projektów pism, meldunków, analiz i raportów zgodnie z decyzjami przełożonego. 4. Uczestniczenie w pracach związanych z nowelizacją i tworzeniem wytycznych, instrukcji, norm obronnych obszaru środków bojowych; 5. Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP. 6. Weryfikacja generowanych potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad realizacją najważniejszych zadań inwestycyjnych. 7. Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych. 8. Analizowanie i raportowanie przełożonemu ocen i wniosków w zakresie realizowanych przez siebie zadań. 9. Współpraca z instytutami, grupami roboczymi (krajowymi i zagranicznymi) realizującymi zadania obszaru bezpieczeństwa środków bojowych. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
   StPr/21/0187
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 3 534 PLN

   a) Prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków finansowania na inwestycje, w szczególności przyznawanych z Ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b) Obsługa merytoryczna, formalna i ekonomiczna inwestycji realizowanych m.in. ze środków Ministerialnych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej, c) Bieżąca weryfikacja i aktualizacja dokumentacji inwestycyjnej, d) Obsługa merytoryczna i formalna faktur związanych z zadaniami inwestycyjnymi, e) Przygotowywanie sprawozdań, raportów i rozliczeń okresowych oraz rocznych z zakresu realizowanych zadań, f) Obsługa portalu Zamówień Publicznych UTP w zakresie działań i wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami, g) przygotowywanie umów związanych z realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych, h) Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, tworzenie/redagowanie pism oraz archiwizacja dokumentów dot. realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) Udział w przygotowywaniu i opracowywaniu planu budżetu w zakresie inwestycji, j) Uzgadnianie i czynna współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi UTP oraz podmiotami zewnętrzni w zakresie realizacji inwestycji (m.in. Główny wykonawca, Inwestor zastępczy), k) Wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wcho-dzących w zakres pracy działu. wynagrodzenie 3000zł brutto + dodatek stażowy
   StPr/21/0184
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   realizacja opieki pielęgniarskiej w ramach opieki długoterminowej
   StPr/21/0194
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 3 430 PLN

   • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych, • wykonywanie zabiegów higienicznych, • współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi, • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi, • aktywizacja osób chorych i niesamodzielnych do zwiększenia swojej samodzielności życiowej.
   StPr/21/0193
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 890 PLN

   Prowadzenie spraw kadrowych pracowników, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, rozliczenia z ZUS-em, US i innymi instytucjami, sprawozdawczość w zakresie kadr i płac, prowadzenie ewidencji pacjentów i rozliczanie odpłatności za pobyt
   StPr/21/0192
   data rozpoczęcia pracy od 03.02.2021
   wynagrodzenie od od 3 355 PLN

   Opis stanowiska: - montaż nowych narzędzi - form wtryskowych wg. dokumentacji technicznej - wykonywanie czynności naprawczo-konserwacyjnych form wtryskowych - regeneracja i bieżące utrzymanie w ruchu narzędzi - precyzyjne prace ślusarskie Oferujemy: - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z ugruntowaną pozycją na rynku, - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - atrakcyjne wynagrodzenie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych
   StPr/21/0167
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN