Zamknij

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (nr 0092)

Nr oferty: StPr/21/0092Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jezuicka 5, 85-102 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: praca na produkcji, kompletowanie i formowanie gotowej produkcji, wstępna kontrola jakości, pomoc w obsłudze maszyn klejących, prace porządkowe, czytanie kart i schematów produkcyjnych.
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 18.01.2021
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Zawód:
  • Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 0, [cbop.i18n.stazSerializer.miesiace]: 2)
   Uprawnienia:
   • zdolności manualne
   • czytanie rysunku technicznego
    Wymagania pożądane
    Wykształcenie:
    • zasadnicze zawodowe
    • średnie zawodowe
     Pozostałe wymagania
     Inne wymagania: mile widziane wykształcenie zawodowe lub średnie, 2 miesiące doświadczenia zawodowego, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności manualne, czytanie kart i rysunków techniczno-technologicznych, gotowość do pracy zmianowej, mile widziana komunikatywna znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego-praca w brygadach cudzoziemskich
     Dane pracodawcy:
     Pracodawca: Lenexpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
     Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
     Adres: Jezuicka 5, 85-102 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
     Osoba do kontaktu:
     Numer telefonu:
     E-mail:
     Język aplikacji: polski
     Wymagane dokumenty: LENEXPO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jezuicka 5, 85-102 Bydgoszcz, tel. 52 388-64-90 w godz. 9-16
     Sposób kontaktu
     przekazania dokumentów:
     obsługa maszyn wtryskowych, prace manualne, inne prace około produkcyjne
     StPr/21/0178
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     sprawna organizacja pracy, utrzymywanie czystości na hali produkcyjnej, utrzymywanie porządku w obrębie zakładu mrożonek i filetowania, transport palet i urządzeń produkcyjnych, porozumiewanie się z pracownikami cudzoziemskimi.
     StPr/21/0180
     data rozpoczęcia pracy od 15.02.2021
     wynagrodzenie od 2 800 - 3 100 PLN

     - odważenie surowców zgodnie z recepturą technologiczną, - przygotowanie surowców na palety, - zasypywanie surowców do miksera, - obsługa walcarki
     StPr/21/0182
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     kontrola i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi stosującymi źródła pola elektromagnetycznego, kontrola i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi stosującymi źródła promieniowania rentegowskiego do celów medycznych, realizacja czynności kontrolnych zgodnie z upoważnieniem wydanym przez PWIS w Bydgoszczy, analiza dokumentacji składanej przy wnioskach o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatów rtg i uruchamianie pracowni rtg, prowadzenie postępowania administarcyjnego w I instancji, przygotowywanie pism, decyzji i postanowień, opracowań i opinii sanitarnych, prowadzenie baz danych urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz aparatów rentgenowskich stosowanych do celów medycznych planowanie data rozpoczęcia pracy: luty/ marzec 20211
     StPr/21/0181
     data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     Zakres obowiązków: 1. Tworzenie i analizowanie baz danych oraz systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych. 2. Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w Polscei NATO w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych. 3. Sporządzanie projektów pism, meldunków, analiz i raportów zgodnie z decyzjami przełożonego. 4. Uczestniczenie w pracach związanych z nowelizacją i tworzeniem wytycznych, instrukcji, norm obronnych obszaru środków bojowych; 5. Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP. 6. Weryfikacja generowanych potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad realizacją najważniejszych zadań inwestycyjnych. 7. Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych. 8. Analizowanie i raportowanie przełożonemu ocen i wniosków w zakresie realizowanych przez siebie zadań. 9. Współpraca z instytutami, grupami roboczymi (krajowymi i zagranicznymi) realizującymi zadania obszaru bezpieczeństwa środków bojowych. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
     StPr/21/0187
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 3 534 PLN

     a) Prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków finansowania na inwestycje, w szczególności przyznawanych z Ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b) Obsługa merytoryczna, formalna i ekonomiczna inwestycji realizowanych m.in. ze środków Ministerialnych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej, c) Bieżąca weryfikacja i aktualizacja dokumentacji inwestycyjnej, d) Obsługa merytoryczna i formalna faktur związanych z zadaniami inwestycyjnymi, e) Przygotowywanie sprawozdań, raportów i rozliczeń okresowych oraz rocznych z zakresu realizowanych zadań, f) Obsługa portalu Zamówień Publicznych UTP w zakresie działań i wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami, g) przygotowywanie umów związanych z realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych, h) Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, tworzenie/redagowanie pism oraz archiwizacja dokumentów dot. realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) Udział w przygotowywaniu i opracowywaniu planu budżetu w zakresie inwestycji, j) Uzgadnianie i czynna współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi UTP oraz podmiotami zewnętrzni w zakresie realizacji inwestycji (m.in. Główny wykonawca, Inwestor zastępczy), k) Wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wcho-dzących w zakres pracy działu. wynagrodzenie 3000zł brutto + dodatek stażowy
     StPr/21/0184
     data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
     wynagrodzenie od od 3 000 PLN

     realizacja opieki pielęgniarskiej w ramach opieki długoterminowej
     StPr/21/0194
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 3 430 PLN

     • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych, • wykonywanie zabiegów higienicznych, • współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi, • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi, • aktywizacja osób chorych i niesamodzielnych do zwiększenia swojej samodzielności życiowej.
     StPr/21/0193
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 2 890 PLN

     Prowadzenie spraw kadrowych pracowników, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, rozliczenia z ZUS-em, US i innymi instytucjami, sprawozdawczość w zakresie kadr i płac, prowadzenie ewidencji pacjentów i rozliczanie odpłatności za pobyt
     StPr/21/0192
     data rozpoczęcia pracy od 03.02.2021
     wynagrodzenie od od 3 355 PLN

     Opis stanowiska: - montaż nowych narzędzi - form wtryskowych wg. dokumentacji technicznej - wykonywanie czynności naprawczo-konserwacyjnych form wtryskowych - regeneracja i bieżące utrzymanie w ruchu narzędzi - precyzyjne prace ślusarskie Oferujemy: - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z ugruntowaną pozycją na rynku, - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - atrakcyjne wynagrodzenie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych
     StPr/21/0167
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN