Zamknij
przygotowanie detali do galwanizacji, zawieszanie detali, kontrola i pakowanie detali
StPr/21/0204
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- udział w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu wdrażania, eksploatacji i użytkowania systemów informatycznych - realizacja wsparcia technicznego z zakresu wdrażania, eksploatacji i użytkowania informatycznych systemów zarządzania zasobami, - bieżące pozyskiwanie wiedzy z zakresu wdrażania, eksploatacji i użytkowania przydzielonych systemów informatycznych. -zwiększanie kompetencji w zakresie wdrażania, eksploatacji i użytkowania systemów informatycznych oraz dziedzin życia. które te systemy informatyzują poprzez udział w szkoleniach i konferencjach -udział w opracowywaniu wymaganej dokumentacji wdrożeniowej, eksploatacyjnej oraz planów i harmonogramów przedsięwzięć -znajomość i przestrzeganie ustalonych dla systemów warunków bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych Oczekujemy: - dążenia do rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych, - inicjatywy w podejmowaniu zadań, - umiejętności pracy w grupie, - łatwości wypowiedzi publicznej, - dyspozycyjności, - gotowości do wyjazdów służbowych. Oferujemy: - regularne i terminowe wynagrodzenie, - wynagrodzenie roczne i dodatki stażowe, - stabilne warunki zatrudnienia umowa o pracę, - elastyczne godziny pracy, - możliwość rozwoju zawodowego przy doświadczonym zespole, - możliwość doskonalenia wiedzy poprzez udział w szkoleniach i kursach resortowych i komercyjnych, - możliwość rozwoju poprzez dofinansowanie do nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych, - system motywacyjny dodatkowe premie, dodatkowe urlopy wypoczynkowe, - pakiet socjalny dofinansowanie do wypoczynku, bony świąteczne, zapomogi - dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorze ekranowym, - telefon komórkowy, - pracę w miłej i przyjaznej atmosferze; - pracę w dynamicznym zespole, - pracę w zróżnicowanym środowisku informatycznym
StPr/21/0205
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

obsługa wózka elektrycznego ręcznego oraz widłowego w zakresie transportu wewnętrznego, wykonywanie prac produkcyjnych, manewrowanie wózkiem i przemieszczanie towarów, układanie ładunków na paletach, sprawdzanie towarów z etykietami oraz datami ważności, prowadzenie dokumentacji magazynowej, przestrzeganie norm HACAP.
StPr/21/0207
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2021
wynagrodzenie od od 19,5 PLN

- praca nad rozwojem marki i wizerunku przedsiębiorstwa - przygotowywanie materiałów promocyjnych, banerów reklamowych, prowadzenie firmowych profili społecznościowych, kampanie e-mailingowe, marketing internetowy - prowadzenie oraz modernizacja firmowej strony internetowej, optymalizacja SEO, kreowanie merytorycznych treści dotyczących produktów znajdujących się w ofercie firmy - rozwój i obsługa sklepu internetowego - wprowadzanie nowych produktów do sklepu, wykonywanie zdjęć produktowych, aktualizacja treści, analiza potrzeb i oczekiwań klientów oraz przesyłanie informacji handlowych, realizacja zamówień Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony (praca od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16)
StPr/21/0218
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

- sprzedaż asortymentu z zakresu chłodnictwa komercyjnego i klimatyzacji - obsługa klientów w siedzibie firmy plus spotkania u klientów - doradztwo techniczno-handlowe - przygotowywanie ofert, dobór urządzeń - budowanie trwałych i dobrych relacji ze stałymi klientami firmy - aktywne pozyskiwanie nowych klientów z branży chłodniczo-klimatyzacyjnej - odpowiedzialność za realizację przydzielonego planu sprzedaży Rodzaj umowy: Umowa o pracę na pełny etat
StPr/21/0219
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Kierowanie pojazdem do 3,5 tony (Fiat Ducato), załadunek i rozładunek samochodu, rozwożenie towaru do firm i hurtowni. W dni wolne od wyjazdów praca na magazynie - przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru zgodnie z dokumentacją magazynową, przygotowywanie paczek na wysyłkę Rodzaj umowy: Umowa o pracę , pełny etat.
StPr/21/0220
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zakres obowiązków: 1. Wdrażanie systemów informatycznych w logistyce resortu obrony narodowej. 2. Prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce resortu obrony narodowej. 3. Zbieranie danych z systemów informatycznych logistyki resortu obrony narodowej oraz przygotowanie analiz, zestawień, porównań i wniosków. 4. Udział w projektach informatycznych w obszarze wykorzystania technologii informatycznych mających zastosowanie w logistyce resortu obrony narodowej. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy). Zatrudnienie: luty 2021 r.
StPr/21/0221
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 4 010 PLN

utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Jednostki Wojskowej 2800 + możliwość zwrotu za leki do 1800 rocznie
StPr/21/0217
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

MSM ,,Zrzeszeni" poszukuje pracownika na stanowisko majstra- technika konserwatora budynków. Zakres obowiązków: - nadzorowanie ładu i porządku na osiedlu, - sprawowanie kontroli nad wykonywanymi przez firmy zewnętrzne pracami, - załatwianie spraw interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców, - wykonywanie prac związanych z awariami, zdarzeniami losowymi oraz likwidacją szkód powstałych w ich wyniku, - dokonywanie przeglądów stolarki okiennej w celu jej refundowanej wymiany, - sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym instalacji: wod. kan., c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacji i drenażu, - monitorowanie zużycia ciepła i wody, kontrola systemów pomiarowych - systematyczna i na zlecenie działu techniczno-eksploatacyjnego, - udział w okresowych przeglądach budynków, - rozdział zadań do wykonania przez konserwatorów, - zakup materiałów do napraw i konserwacji, - prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, - przygotowywanie zapotrzebowania i wydawanie środków higieny osobistej, - przygotowywanie do akceptacji listy pracowników, którym przysługuje ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej. Oferujemy: - zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie, - praca w dynamicznym zespole i co najważniejsze w bardzo miłej atmosferze, - atrakcyjne wynagrodzenie, - telefon służbowy, - możliwość rozwoju
StPr/21/0216
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko ZASTĘPCY GŁÓNEGO KSIĘGOWEGO w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu. Zakres wykonywanych zadań: 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, 2. prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków, 3. sprawowanie bieżącej kontroli nad legalnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych, 4. uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych, 5. uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych, 6. prowadzenie ewidencji zaangażowania oraz sum depozytowych, 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa, 8. rozdzielanie zadań i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych i finansowych w zastępstwie Głównego Księgowego, 9. księgowanie zdarzeń gospodarczych. Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.). Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
StPr/21/0224
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN