Zamknij

inspektor wojewódzki w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (nr 2146)

Nr oferty: StPr/21/2146Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - nadzorowanie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru i ochrony fizycznej poprzez monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru, obsługa systemów monitoringu i ich udostępnianie wyłącznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem ze strony osób przypadkowych, osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw, grup przestępczych, organizacji terrorystycznych albo osób dążących do dokonania dywersji lub sabotażu. Kontrola obiektów Urzędu, które mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kontrola osób i pojazdów wjeżdżających na teren Urzędu, identyfikacja i kontrola pojazdów uprawnionych do parkowania, w tym w szczególności sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynków w zakresie wykrywania podejrzanych osób oraz poszukiwania podejrzanych przedmiotów, - nadzorowanie i koordynowanie pracy służby portierskiej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także realizacji umów związanych z ochroną osób i mienia wykonywaną przez podmioty zewnętrzne, - opracowanie oraz aktualizacja planów i procedur dotyczących zabezpieczenia budynków Urzędu oraz zasad współdziałania z kierownikami instytucji wykonujących działalność statutową w budynkach Urzędu, - monitorowanie funkcjonowania i utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu oraz opracowanie i aktualizacja dokumentacji prowadzonego monitoringu przez pracowników portierni, - współpraca z komórkami organizacyjnymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obiektów Urzędu, określonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 19.07.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS Ofice
   Wymagania dodatkowe
   Uprawnienia:
   • prawo jazdy kat.B
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wyksztalcenie: - wyższe, pozostałe wymagania niezbędne: - doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej, - znajomość ustawy: o ochronie osób i mienia, - znajomość ustawy: o ochronie informacji niejawnych, - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, - umiejętność stosowania regulacji prawnych w praktyce, - odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, asertywność. d o d a t k o w e - doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z ochroną osób i mienia, pozostałe wymagania dodatkowe: - posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony, - prawo jazdy kat. B, - znajomość ustawy: o służbie cywilnej.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV, - własnoręcznie podpisany list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
    Zapewnia obsługę i realizację zamówień publicznych w ramach przydzielonych postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi. Dodatkowe informacje: - oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy - miejsce wykonywania pracy: Oddział ZUS w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33, Bydgoszcz Oferujemy - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do aplikowania zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: - sprzęt komputerowy, - sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż. - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę - konieczność poruszania się po całym obiekcie - konieczność odbywania podróży służbowych - budynek 5-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    StPr/21/2173
    data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Zapewnia analizę akt kontroli oraz wydawanie decyzji wynikających z ustaleń kontroli. Dodatkowe informacje: - umowa na czas zastępstwa - oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną - miejsce wykonywania pracy: Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Konopnickiej 18a, Bydgoszcz Oferujemy - zatrudnienie w stabilnej firmie - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, - konieczność poruszania się po całym obiekcie, - budynek 5-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze, - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika, - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    StPr/21/2172
    data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    utrzymywanie porządku na terenie wewnętrznym jednostki woskowej
    StPr/21/2174
    data rozpoczęcia pracy od 11.06.2021
    wynagrodzenie od od 18,3 PLN

    Tworzenie projektów w programie graficznym, wykonywanie tatuaży według przygotowanego projektu
    StPr/21/2109
    data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
    wynagrodzenie od od 18,3 PLN

    pracownik krojowni
    StPr/21/2126
    data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    prasowanie międzyoperacyjne lub prasowanie wyrobów gotowych
    StPr/21/2127
    data rozpoczęcia pracy od 09.06.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    - redagowanie ogłoszeń; - selekcja aplikacji kandydatów; - prowadzenia procesu rekrutacji; - tworzenie profili osobowych; - budowanie i uzupełnianie baz danych. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Okole.
    StPr/21/2132
    data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
    wynagrodzenie od 1 440 PLN

    koordynowanie procesów logistycznych, nadzorowanie pracy kierowców, kontakty z klientami, wystawianie faktur, prowadzenie dokumentacji biurowej, prowadzenie rachunkowości, korespondencja firmowa, pisanie pism, tłumaczenia językowe.
    StPr/21/2133
    data rozpoczęcia pracy od 15.06.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów, rozliczanie wyciągów bankowych i raportów kasowych, prowadzenie rejestrów VAT, uzgadnianie kont księgowych, obsługa programu dealerskiego, programu Symfonia i pakietu Office.
    StPr/21/2137
    data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
    wynagrodzenie od od 20 PLN

    - obsługa klienta; - obsługa kasy fiskalnej i lottomatu; - przygotowywanie posiłków małej gastronomii - ŻabkaCaffe; - pomoc w przyjmowaniu dostaw; - wykładanie towaru na półki; - dbanie o porządek na sklepie. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Szwederowo.
    StPr/21/2139
    data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
    wynagrodzenie od 1 440 PLN