Zamknij

inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (nr

Nr oferty: StPr/21/2145Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - kontrolowanie organów służb geodezyjnych i kartograficznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii, - przygotowywanie rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokonywanie specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, - kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa, - kontrolowanie działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz uczestniczenie w opracowywaniu projektów wystąpień pokontrolnych, - kontrolowanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatów i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, - nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, - przygotowywanie projektów stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 19.07.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub organach służby geodezyjnej i kartograficznej, - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - znajomość ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, - znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, - znajomość ustawy: O gospodarce nieruchomościami, - znajomość ustawy: O kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, - myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność. d o d a t k o w e - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, - znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo), - odporność na stres, efektywna komunikacja.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - CV / życiorys, - własnoręcznie podpisany list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieni
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   Zapewnia obsługę i realizację zamówień publicznych w ramach przydzielonych postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi. Dodatkowe informacje: - oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy - miejsce wykonywania pracy: Oddział ZUS w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33, Bydgoszcz Oferujemy - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do aplikowania zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: - sprzęt komputerowy, - sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż. - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę - konieczność poruszania się po całym obiekcie - konieczność odbywania podróży służbowych - budynek 5-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
   StPr/21/2173
   data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Zapewnia analizę akt kontroli oraz wydawanie decyzji wynikających z ustaleń kontroli. Dodatkowe informacje: - umowa na czas zastępstwa - oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną - miejsce wykonywania pracy: Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Konopnickiej 18a, Bydgoszcz Oferujemy - zatrudnienie w stabilnej firmie - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, - konieczność poruszania się po całym obiekcie, - budynek 5-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze, - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika, - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
   StPr/21/2172
   data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   utrzymywanie porządku na terenie wewnętrznym jednostki woskowej
   StPr/21/2174
   data rozpoczęcia pracy od 11.06.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   Tworzenie projektów w programie graficznym, wykonywanie tatuaży według przygotowanego projektu
   StPr/21/2109
   data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   pracownik krojowni
   StPr/21/2126
   data rozpoczęcia pracy od 05.07.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   prasowanie międzyoperacyjne lub prasowanie wyrobów gotowych
   StPr/21/2127
   data rozpoczęcia pracy od 09.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - redagowanie ogłoszeń; - selekcja aplikacji kandydatów; - prowadzenia procesu rekrutacji; - tworzenie profili osobowych; - budowanie i uzupełnianie baz danych. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Okole.
   StPr/21/2132
   data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
   wynagrodzenie od 1 440 PLN

   koordynowanie procesów logistycznych, nadzorowanie pracy kierowców, kontakty z klientami, wystawianie faktur, prowadzenie dokumentacji biurowej, prowadzenie rachunkowości, korespondencja firmowa, pisanie pism, tłumaczenia językowe.
   StPr/21/2133
   data rozpoczęcia pracy od 15.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów, rozliczanie wyciągów bankowych i raportów kasowych, prowadzenie rejestrów VAT, uzgadnianie kont księgowych, obsługa programu dealerskiego, programu Symfonia i pakietu Office.
   StPr/21/2137
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
   wynagrodzenie od od 20 PLN

   - obsługa klienta; - obsługa kasy fiskalnej i lottomatu; - przygotowywanie posiłków małej gastronomii - ŻabkaCaffe; - pomoc w przyjmowaniu dostaw; - wykładanie towaru na półki; - dbanie o porządek na sklepie. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Szwederowo.
   StPr/21/2139
   data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
   wynagrodzenie od 1 440 PLN