Zamknij
REKLAMA

Listonosz z rowerem (nr 4009)

Nr oferty: StPr/21/4009Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Nakielska 158, 85-395 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: dostarczanie korespondencji i przekazów pieniężnych na wyznaczonym rejonie kwota wynagrodzenia brutto: 1300zł + 111,5 zł premia 0,5 etatu
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 0.5
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20
Data rozpoczęcia: 14.09.2021
Wynagrodzenie brutto: od 1 411,5 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowiecki
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail: monika.rykaczewska@poczta-polska.pl
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: kontakt e-mail: monika.rykaczewska@poczta-polska.pl Adres prowadzonej rekrutacji: link do oferty https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=3429848&cfg=993ad47d358f45b1b84493910533445b&fromSkk=1631610667959&ejoId=236959&ejorId=192083&comId=18799200
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: e-mail, inny - Adres prowadzonej rekrutacji: link do oferty https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=3429848&cfg=993ad47d
  naklejanie etykiet, pakowanie w folie i kartony.
  StPr/21/4028
  data rozpoczęcia pracy od 31.10.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  Główne obowiązki: - sprawdzanie pod względem formalno-prawnym i potwierdzanie elektronicznie na platformie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji złożonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji, w tym dokonywanie obliczeń wyniku postępowania kwalifikacyjnego w trybie zwykłym i konkursowym - realizowanie zdań związanych z powoływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, w tym przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z konsultantami, przyjmowanie i przekazywanie Ministrowi Zdrowia oświadczeń konsultantów, weryfikowanie rachunków składanych przez konsultantów - sporządzanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji, w tym skierowań do jednostek akredytowanych, kart szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksów wykonanych zabiegów i procedur medycznych - prowadzenie rejestrów, w systemie ewidencyjno-informatycznym, lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - obsługiwanie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych celem bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego kadr medycznych - weryfikacja dokumentów osób, które zakończyły szkolenie specjalizacyjne i wnioskują o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest na VI piętrze w pokoju biurowym w budynku B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
  StPr/21/4194
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
  StPr/21/4196
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  Pomoc na budowie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
  StPr/21/4193
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  Podstawowe zadania na stanowisku: - Mycie pojazdów służbowych za pomocą automatycznej myjni samochodowej - Pranie tapicerki samochodowej - Wykonywanie czynności obsługowych automatycznej i ręcznej myjni samochodowej - Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie podległym Stacji Obsługi - Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego 3/4 etatu
  StPr/21/4189
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 2 100 PLN

  Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
  StPr/21/4149
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 703 PLN

  Oferta dotyczy Regionalnego Centrum Informatyki Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - dokładna znajomość obsługi i danych technicznych urządzeń teleinformatycznych i teletransmisyjnych, - wykonywanie prac konserwacyjnych urządzeń, - realizacja wsparcia technicznego z zakresu zaistniałych w czasie pracy awarii sieci i systemów teleinformatycznych i teletransmisyjnych, - bieżące pozyskiwanie wiedzy z zakresu wdrażania, eksploatacji i użytkowania przydzielonych systemów teleinformatycznych i teletransmisyjnych, - zwiększanie kompetencji w zakresie wdrażania, eksploatacji i użytkowania systemów teleinformatycznych poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, - udział w opracowywaniu wymaganej dokumentacji wdrożeniowej, eksploatacyjnej oraz planów i harmonogramów przedsięwzięć oraz planów do obsług technicznych, - znajomość i przestrzeganie ustalonych dla systemów warunków bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. Wyzwania jakie na Ciebie czekają: - praca z najnowszymi technologiami informatycznymi i teletransmisyjnymi, - samodzielne prowadzenie szkoleń. Co możemy Ci zaoferować: - regularne i terminowe wynagrodzenie - wynagrodzenie roczne i dodatki stażowe - stabilne warunki zatrudnienia /umowa o pracę/ - możliwość rozwoju zawodowego przy doświadczonym zespole - możliwość doskonalenia wiedzy poprzez udział w szkoleniach i kursach resortowych i komercyjnych - możliwość rozwoju poprzez dofinansowania do nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych - system motywacyjny /dodatkowe premie, dodatkowe urlopy wypoczynkowe/ - pakiet socjalny /dofinansowanie do wypoczynku, bony świąteczne, zapomogi/ - dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorze ekranowym - pracę w miłej i przyjaznej atmosferze - pracę w dynamicznym zespole - pracę w zróżnicowanym środowisku informatycznym. Informacje dodatkowe: - norma czasu: pełna; 8 godzin dziennie/ 40 godz. w tygodniu, praca od poniedziałku do piątku, - wysiłek fizyczny: nieznaczny, - szkodliwość lub uciążliwość na stanowisku pracy: praca przy monitorze komputerowym.
  StPr/21/4143
  data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  projektowanie, budowa i serwis systemów uzdatniania/oczyszczania ścieków wody w oparciu o standardowe procesy oraz z wykorzystaniem technik membranowych MF/UF/RO, EDI, układy jonowymienne; budowa i serwis układów dezynfekcji w oparciu o reaktory UV i bazujące na chlorze.
  StPr/21/4145
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Wykładanie towarów na taśmę, etykietowanie, pakowanie przedmiotów, żywności etc., skręcanie, sklejanie bądź łączenie w inny sposób przygotowanych elementów, sprawdzanie jakości produktu, przestrzeganie norm ilościowych produkcji, kompletowanie zamówień, przygotowanie do wysyłki . gotowość do pracy zmianowej i w pozycji stojącej, wysiłek fizyczny, dobry wzrok. zmianowość: dwie zmiany
  StPr/21/4148
  data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  Do obowiązków kandydata będzie należało: • Pomoc w przygotowaniu i konserwacji maszyny • Pomoc w wykonywaniu przyrządu na maszynie • Wykonywanie prac pomocniczych na produkcji zgodnie z dostarczoną dokumentacją zlecenia produkcyjnego • Dbałość o materiały powierzone do produkcji • Dbanie o stan techniczny maszyn i narzędzi
  StPr/21/4154
  data rozpoczęcia pracy od 23.09.2021
  wynagrodzenie od od 20,32 PLN