Zamknij
REKLAMA

Strażnik działu ochrony (nr 4149)

Nr oferty: StPr/21/4149Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
Rodzaj umowy: Mianowanie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: ruch ciągły
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.11.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 703 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Wymagane wykształcenie: min. średnie.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: ZAKŁAD KARNY W BYDGOSZCZY-FORDON
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Dane pracodawcy: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie WYMAGANE DOKUMENTY Kandydat do służby składa następujące dokumenty: 1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub A
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   przyjmowanie zwrotów, rozkładanie zwrotów w magazynie, sprawdzanie poprawności dokumentacji, przestrzeganie zasad BHP.
   StPr/21/4777
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

   nadzór nad wyznaczonym wycinkiem produkcji, zapewnienie organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach, kontrola jakościowa i ilościowa na stanowiskach, odpowiedzialność za powierzonych pracowników, porozumiewanie się z pracownikami cudzoziemskimi.
   StPr/21/4778
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

   - usługi związane z kosmetyką; - stylizacja paznokci - manicure, pedicure; - zabiegi z zakresu pielęgnacji twarzy; - henna brwi i rzęsy. Staż odbywać się będzie w dzielnicy: Okole.
   StPr/21/4779
   data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
   wynagrodzenie od 1 489 PLN

   wykonywanie instalacji sanitarnych podłączenia i uruchomienia urządzeń do produkcji ciepłej wody i ciepła montaż pomp ciepła montaż klimatyzacji
   StPr/21/4780
   data rozpoczęcia pracy od 26.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   analiza rynku motoryzacyjnego, marketing, monitorowanie działań konkurencji, obsługa klientów i zdobywanie nowych, prowadzenie rozmow handlowych, promowanie firmy i produktów, negocjacje handlowe, raportowanie przebiegu pracy,
   StPr/21/4781
   data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   przyjmowanie, wydawanie, kompletowanie, układanie towaru; praca ze skanerem i komputerem, transport towarów; uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym; prowadzenie inwentaryzacji;
   StPr/21/4783
   data rozpoczęcia pracy od 10.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 200 PLN

   rozkładanie towarów na półkach magazynowych; kompletowanie zamówień klientów zgodnie z zamówieniem / specyfikacją; pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyłki; dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru przed przygotowaniem wysyłki; praca na dwie zmiany
   StPr/21/4785
   data rozpoczęcia pracy od 16.11.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   sprzątanie klatek schodowych oraz terenu zewnętrznego w dwóch lokalizacjach (Kapuściska i Szwederowo) w poniedziałki, środy i piątki (około 2 godzin dziennie) praca w wymiarze około 35 godzin miesięcznie godziny rozpoczęcia pracy: 6:00 - 9:00 (do uzgodnienia) forma zatrudnienia: umowa zlecenie (dla osób niepełnosprawnych możliwość umowy o pracę) kwota wynagrodzenia: 700 zł/35 godzin
   StPr/21/4786
   data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
   wynagrodzenie od od 700 PLN

   Główne obowiązki: - prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z realizacją zapisów orzeczeń sądowych wraz ze szczegółową ewidencją tych spraw - opracowywanie projektu budżetu Wojewody, planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej - przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wniosków dotyczących przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi - prowadzenie ewidencji decyzji finansowych Ministra Finansów - prowadzenie ewidencji zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej - zawiadamianie kierowników jednostek budżetowych, wydziałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów - sprawdzanie sprawozdań w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie, oraz wniosków i decyzji wewnętrznych kierowników jednostek budżetowych dotyczących zmian planów finansowych w przypisanych działach - prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą Funduszy w przypisanym zakresie Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
   StPr/21/4784
   data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - data rozpoczęcia pracy do uzgodnienia z pracodawcą
   StPr/21/4782
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN