Zamknij
REKLAMA
Obowiązki : - wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji, - usuwanie usterek i awarii zgodnie z ustaleniami, - dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, - bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy instalacji i urządzeń budynkowych, - utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy. Warto jest być z nami, ponieważ oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - wynagrodzenie wraz z 13-tą pensją, dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego, nagrody z funduszu nagród i inne, - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
StPr/21/5458
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

- wykonywanie badań produktów naftowych - uczestniczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania jakościa - praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wynagrodzenie 3.000 zł + dodatki
StPr/21/5455
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obowiązki : - wykonywanie prac remontowo - budowlanych m. in: murowanie, tynkowanie, gipsowanie, układanie płytek, malowanie, - wykonywanie prac konserwatorskich, - wszelakie prace budowlane wskazane przez przełożonego, - utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy. Warto jest być z nami, ponieważ oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - wynagrodzenie wraz z 13-tą pensją, dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego, nagrody z funduszu nagród i inne, - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
StPr/21/5456
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek na sali sprzedaży
StPr/21/5477
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek na sali sprzedaży
StPr/21/5475
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Księgowanie dokumentów pod nadzorem przełożonego
StPr/21/5472
data rozpoczęcia pracy od 20.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- usługi hydrauliczne wymiar czasu pracy od 1/4 etatu, 1/2, 1
StPr/21/5470
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 752,5 PLN

obsługa frezarki
StPr/21/5463
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- 1-a umowa na okres próbny, kolejna na czas nieokreślony wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/21/5462
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Do zadań pracownika należeć będzie: - montaż i demontaż armatury sanitarnej, - montaż i demontaż rurociągów i armatury wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej, - prace konserwacyjne z zakresu wod.-kan., - obsługa węzłów ciepłowniczych, - poprawne odczytywanie dokumentacji technicznej, - podstawowa znajomość zasad automatyki węzłów CO i hydroforni, - prawidłowe przeprowadzenie prób szczelności urządzeń i instalacji. Oferujemy: - kursy, szkolenia, - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
StPr/21/5461
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN