Zamknij
REKLAMA

Inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (nr

Nr oferty: StPr/21/5248Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - współuczestniczenie w kontroli organów służb geodezyjnych i kartograficznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii, - przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym współuczestniczenie w dokonywaniu specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, - współuczestniczenie w kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa, - współuczestniczenie w kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu projektów wystąpień pokontrolnych, - współuczestniczenie w kontroli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatów i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, - współuczestniczenie w nadzorowaniu i kontrolowaniu podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, - przygotowywanie projektów stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.01.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, - znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, - znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, - znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, - myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność. d o d a t k o w e - 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, organach służby geodezyjnej i kartograficznej lub administracji publicznej, - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo), - odporność na stres, efektywna komunikacja.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - CV / życiorys, - własnoręcznie podpisany list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   Obowiązki : - wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji, - usuwanie usterek i awarii zgodnie z ustaleniami, - dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, - bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy instalacji i urządzeń budynkowych, - utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy. Warto jest być z nami, ponieważ oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - wynagrodzenie wraz z 13-tą pensją, dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego, nagrody z funduszu nagród i inne, - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
   StPr/21/5458
   data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 300 PLN

   - wykonywanie badań produktów naftowych - uczestniczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania jakościa - praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wynagrodzenie 3.000 zł + dodatki
   StPr/21/5455
   data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Obowiązki : - wykonywanie prac remontowo - budowlanych m. in: murowanie, tynkowanie, gipsowanie, układanie płytek, malowanie, - wykonywanie prac konserwatorskich, - wszelakie prace budowlane wskazane przez przełożonego, - utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy. Warto jest być z nami, ponieważ oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - wynagrodzenie wraz z 13-tą pensją, dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego, nagrody z funduszu nagród i inne, - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
   StPr/21/5456
   data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 300 PLN

   obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek na sali sprzedaży
   StPr/21/5477
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek na sali sprzedaży
   StPr/21/5475
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Księgowanie dokumentów pod nadzorem przełożonego
   StPr/21/5472
   data rozpoczęcia pracy od 20.12.2021
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   - usługi hydrauliczne wymiar czasu pracy od 1/4 etatu, 1/2, 1
   StPr/21/5470
   data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
   wynagrodzenie od od 752,5 PLN

   obsługa frezarki
   StPr/21/5463
   data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - 1-a umowa na okres próbny, kolejna na czas nieokreślony wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
   StPr/21/5462
   data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Do zadań pracownika należeć będzie: - montaż i demontaż armatury sanitarnej, - montaż i demontaż rurociągów i armatury wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej, - prace konserwacyjne z zakresu wod.-kan., - obsługa węzłów ciepłowniczych, - poprawne odczytywanie dokumentacji technicznej, - podstawowa znajomość zasad automatyki węzłów CO i hydroforni, - prawidłowe przeprowadzenie prób szczelności urządzeń i instalacji. Oferujemy: - kursy, szkolenia, - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3300 zł brutto + dodatek stażowy.
   StPr/21/5461
   data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 300 PLN