Zamknij
REKLAMA
przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków
StPr/22/0241
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 2 364 PLN

Osoba na tym stanowisku: - współuczestniczy w kontroli organów służby geodezyjnej i kartograficznej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii - przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym współuczestniczy w dokonywaniu specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - współuczestniczy w kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa, w celu poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego i zapewnienia należytego przestrzegania przepisów prawa w przedmiotowym zakresie - współuczestniczy w kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz współuczestniczy w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych, w celu zapewnienia wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w obszarze geodezji i kartografii - współuczestniczy w kontroli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatu i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w celu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii - współuczestniczy w nadzorowaniu i kontrolowaniu podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w celu zapewnienia wykonywania przez nich prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii - przygotowuje projekty stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/22/0246
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

utrzymywanie w czystości oddziałów szpitalnych
StPr/22/0240
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

utrzymywanie powierzchni szkolnych w czystości m-ce pracy: ul. Bośniacka/ Ogińskiego Bydgoszcz
StPr/22/0239
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Zakres obowiązków: - weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp; - tworzenie dokumentacji przetargowej; - sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowych; - archiwizacja dokumentacji; - współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień. Oferujemy: - kursy, szkolenia; - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3900 zł brutto + dodatek stażowy.
StPr/22/0231
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

wykonywanie badań technicznych pojazdów, ocena stanu technicznego pojazdów
StPr/22/0230
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- przyjmowanie zamówień od klientów - zapewnienie dostepności materiałowej systemowo - nadzór nad terminami - współpraca z magazynem, produkcją, księgowością
StPr/22/0229
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- prace montażowe - dbałość o stanowisko pracy - praca przy stołach montażowych za pomocą prostych elektronarzędzi
StPr/22/0227
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zajmowanie się przewożeniem i rozmieszczaniem towarów, obsługiwanie wózka widłowego, zgłaszanie ewentualnych awarii, dbanie o stan wózka czyszczenie i konserwacja, sterowanie wózkiem widłowym i przewożenie towarów wiąże się z dokładnością i odpowiedzialnością , często także wykonywanie drobnych prac magazynowych, sprawdzenia sprawności układów i mechanizmów wózka widłowego
StPr/22/0224
data rozpoczęcia pracy od 12.02.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- operator wózka widłowego - prace magazynowe (załadunek, rozładunek) - udział w inwentaryzacjach - praca w systemie
StPr/22/0226
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN