Zamknij
REKLAMA
Zakres obowiązków: - weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp; - tworzenie dokumentacji przetargowej; - sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowych; - archiwizacja dokumentacji; - współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień. Oferujemy: - kursy, szkolenia; - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3900 zł brutto + dodatek stażowy.
StPr/22/0231
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

wykonywanie badań technicznych pojazdów, ocena stanu technicznego pojazdów
StPr/22/0230
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- przyjmowanie zamówień od klientów - zapewnienie dostepności materiałowej systemowo - nadzór nad terminami - współpraca z magazynem, produkcją, księgowością
StPr/22/0229
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- prace montażowe - dbałość o stanowisko pracy - praca przy stołach montażowych za pomocą prostych elektronarzędzi
StPr/22/0227
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zajmowanie się przewożeniem i rozmieszczaniem towarów, obsługiwanie wózka widłowego, zgłaszanie ewentualnych awarii, dbanie o stan wózka czyszczenie i konserwacja, sterowanie wózkiem widłowym i przewożenie towarów wiąże się z dokładnością i odpowiedzialnością , często także wykonywanie drobnych prac magazynowych, sprawdzenia sprawności układów i mechanizmów wózka widłowego
StPr/22/0224
data rozpoczęcia pracy od 12.02.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- operator wózka widłowego - prace magazynowe (załadunek, rozładunek) - udział w inwentaryzacjach - praca w systemie
StPr/22/0226
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat - prowadzenie zajęć dydaktycznych
StPr/22/0225
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

- Przyjmowanie wyrobów Gamrat S.A. do magazynu. - Kompletacja i przygotowywanie wyrobów do wysyłki. - Załadunek wyrobu na środki transportu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem w transporcie. - Dostarczanie wyrobów do klienta środkiem transportu będącym w dyspozycji Centrum Dystrybucji. - Prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych. - Wystawianie dokumentów WZ, MM. - Współpraca ze specjalistami ds. sprzedaży i logistyki w zakresie załadunku wyrobów. - Zapewnienie składowania i przechowywania wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednie oznaczanie statusu wyrobów. - Dokonywanie okresowych przeglądów stanu i jakości przechowywanych wyrobów. - Obsługa wózków widłowych i urządzeń. Oferujemy: - Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - Benefity takie jak: możliwość skorzystania z świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe na życie, paczki mikołajowe dla dzieci
StPr/22/0234
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zakres obowiązków: 1. Sporządzanie projektów opinii oraz informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym i aktualnym orzecznictwem sądowym. 2. Uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych oraz dokumentów rozkazodawczych. 3. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, sprawach cywilnych, likwidacji szkód. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy). Zatrudnienie: luty 2022 r.
StPr/22/0236
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od od 3 853 PLN

PRACE WARSZTATOWE
StPr/22/0237
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN