Zamknij
REKLAMA

inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (nr 0145)

Nr oferty: StPr/22/0145Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Ks. St. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - kwalifikuje złożone wnioski jednostek samorządu terytorialnego pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych w celu przekazania wniosku wojewody na środki finansowe do właściwego ministerstwa - analizuje i rozlicza środki finansowe przekazane jednostkom samorządu w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania przygotowywanie - udziela informacji o zasadach realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego i warunkach naboru wniosków w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania - przygotowuje dokumenty związane z Funduszem Solidarnościowym, w tym informacje o Programie w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania - przygotowuje i przekazuje roczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o Funduszu Solidarnościowym, o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, Kodeks postepowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie wyższe ekonomiczne - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych - znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - CV/życiorys - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
    Zakres obowiązków: - weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp; - tworzenie dokumentacji przetargowej; - sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowych; - archiwizacja dokumentacji; - współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień. Oferujemy: - kursy, szkolenia; - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3900 zł brutto + dodatek stażowy.
    StPr/22/0231
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
    wynagrodzenie od od 3 900 PLN

    wykonywanie badań technicznych pojazdów, ocena stanu technicznego pojazdów
    StPr/22/0230
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - przyjmowanie zamówień od klientów - zapewnienie dostepności materiałowej systemowo - nadzór nad terminami - współpraca z magazynem, produkcją, księgowością
    StPr/22/0229
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - prace montażowe - dbałość o stanowisko pracy - praca przy stołach montażowych za pomocą prostych elektronarzędzi
    StPr/22/0227
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zajmowanie się przewożeniem i rozmieszczaniem towarów, obsługiwanie wózka widłowego, zgłaszanie ewentualnych awarii, dbanie o stan wózka czyszczenie i konserwacja, sterowanie wózkiem widłowym i przewożenie towarów wiąże się z dokładnością i odpowiedzialnością , często także wykonywanie drobnych prac magazynowych, sprawdzenia sprawności układów i mechanizmów wózka widłowego
    StPr/22/0224
    data rozpoczęcia pracy od 12.02.2022
    wynagrodzenie od od 19,7 PLN

    - operator wózka widłowego - prace magazynowe (załadunek, rozładunek) - udział w inwentaryzacjach - praca w systemie
    StPr/22/0226
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat - prowadzenie zajęć dydaktycznych
    StPr/22/0225
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

    - Przyjmowanie wyrobów Gamrat S.A. do magazynu. - Kompletacja i przygotowywanie wyrobów do wysyłki. - Załadunek wyrobu na środki transportu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem w transporcie. - Dostarczanie wyrobów do klienta środkiem transportu będącym w dyspozycji Centrum Dystrybucji. - Prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych. - Wystawianie dokumentów WZ, MM. - Współpraca ze specjalistami ds. sprzedaży i logistyki w zakresie załadunku wyrobów. - Zapewnienie składowania i przechowywania wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednie oznaczanie statusu wyrobów. - Dokonywanie okresowych przeglądów stanu i jakości przechowywanych wyrobów. - Obsługa wózków widłowych i urządzeń. Oferujemy: - Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - Benefity takie jak: możliwość skorzystania z świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe na życie, paczki mikołajowe dla dzieci
    StPr/22/0234
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    Zakres obowiązków: 1. Sporządzanie projektów opinii oraz informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym i aktualnym orzecznictwem sądowym. 2. Uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych oraz dokumentów rozkazodawczych. 3. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, sprawach cywilnych, likwidacji szkód. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy). Zatrudnienie: luty 2022 r.
    StPr/22/0236
    data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 853 PLN

    PRACE WARSZTATOWE
    StPr/22/0237
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 20 PLN