Zamknij
REKLAMA

inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (nr 0144)

Nr oferty: StPr/22/0144Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Ks. St. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej - rozpatruje zażalenia od postanowień organów administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji celem przygotowania projektu postanowienia - rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Wojewody i Wydziału - przygotowuje dla potrzeb Wojewody oraz w celu przedłożenia innym organom, sprawozdania, oceny, analizy i bieżące informacje o realizacji zadań, w tym zadań budżetowych Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na X piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS OFFICE
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego - znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o służbie cywilnej - znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub budowlane - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, Prawo wodne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - umiejętność redagowania pism urzędowych
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lu
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   Zakres obowiązków: - weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp; - tworzenie dokumentacji przetargowej; - sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowych; - archiwizacja dokumentacji; - współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień. Oferujemy: - kursy, szkolenia; - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3900 zł brutto + dodatek stażowy.
   StPr/22/0231
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
   wynagrodzenie od od 3 900 PLN

   wykonywanie badań technicznych pojazdów, ocena stanu technicznego pojazdów
   StPr/22/0230
   data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   - przyjmowanie zamówień od klientów - zapewnienie dostepności materiałowej systemowo - nadzór nad terminami - współpraca z magazynem, produkcją, księgowością
   StPr/22/0229
   data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   - prace montażowe - dbałość o stanowisko pracy - praca przy stołach montażowych za pomocą prostych elektronarzędzi
   StPr/22/0227
   data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   zajmowanie się przewożeniem i rozmieszczaniem towarów, obsługiwanie wózka widłowego, zgłaszanie ewentualnych awarii, dbanie o stan wózka czyszczenie i konserwacja, sterowanie wózkiem widłowym i przewożenie towarów wiąże się z dokładnością i odpowiedzialnością , często także wykonywanie drobnych prac magazynowych, sprawdzenia sprawności układów i mechanizmów wózka widłowego
   StPr/22/0224
   data rozpoczęcia pracy od 12.02.2022
   wynagrodzenie od od 19,7 PLN

   - operator wózka widłowego - prace magazynowe (załadunek, rozładunek) - udział w inwentaryzacjach - praca w systemie
   StPr/22/0226
   data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   - opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat - prowadzenie zajęć dydaktycznych
   StPr/22/0225
   data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

   - Przyjmowanie wyrobów Gamrat S.A. do magazynu. - Kompletacja i przygotowywanie wyrobów do wysyłki. - Załadunek wyrobu na środki transportu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem w transporcie. - Dostarczanie wyrobów do klienta środkiem transportu będącym w dyspozycji Centrum Dystrybucji. - Prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych. - Wystawianie dokumentów WZ, MM. - Współpraca ze specjalistami ds. sprzedaży i logistyki w zakresie załadunku wyrobów. - Zapewnienie składowania i przechowywania wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednie oznaczanie statusu wyrobów. - Dokonywanie okresowych przeglądów stanu i jakości przechowywanych wyrobów. - Obsługa wózków widłowych i urządzeń. Oferujemy: - Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - Benefity takie jak: możliwość skorzystania z świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe na życie, paczki mikołajowe dla dzieci
   StPr/22/0234
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   Zakres obowiązków: 1. Sporządzanie projektów opinii oraz informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania przepisów, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym i aktualnym orzecznictwem sądowym. 2. Uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych oraz dokumentów rozkazodawczych. 3. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, sprawach cywilnych, likwidacji szkód. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy). Zatrudnienie: luty 2022 r.
   StPr/22/0236
   data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
   wynagrodzenie od od 3 853 PLN

   PRACE WARSZTATOWE
   StPr/22/0237
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
   wynagrodzenie od od 20 PLN