Zamknij
REKLAMA

inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (nr 0143)

Nr oferty: StPr/22/0143Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Ks. St. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - prowadzi postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji liniowych w celu przygotowania projektu decyzji administracyjnej - rozpatruje odwołania od decyzji organów administracji pierwszej instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej - analizuje akta sprawy w celu oceny zasadności wniosku o wszczęcie postępowania nadzwyczajnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wydaną przez organ administracji - rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Wojewody i Wydziału w celu wyeliminowania wątpliwości i nieprawidłowości pojawiających się na etapie realizacji inwestycji Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na XI piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Wymagania dodatkowe
   Język:
   • angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego - znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, budowlane lub geodezyjne - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami - umiejętność redagowania pism urzędowych
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lu
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
    przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków
    StPr/22/0241
    data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
    wynagrodzenie od od 2 364 PLN

    Osoba na tym stanowisku: - współuczestniczy w kontroli organów służby geodezyjnej i kartograficznej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii - przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym współuczestniczy w dokonywaniu specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - współuczestniczy w kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa, w celu poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego i zapewnienia należytego przestrzegania przepisów prawa w przedmiotowym zakresie - współuczestniczy w kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz współuczestniczy w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych, w celu zapewnienia wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w obszarze geodezji i kartografii - współuczestniczy w kontroli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatu i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w celu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii - współuczestniczy w nadzorowaniu i kontrolowaniu podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w celu zapewnienia wykonywania przez nich prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii - przygotowuje projekty stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
    StPr/22/0246
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    utrzymywanie w czystości oddziałów szpitalnych
    StPr/22/0240
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 100 PLN

    utrzymywanie powierzchni szkolnych w czystości m-ce pracy: ul. Bośniacka/ Ogińskiego Bydgoszcz
    StPr/22/0239
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    Zakres obowiązków: - weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp; - tworzenie dokumentacji przetargowej; - sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowych; - archiwizacja dokumentacji; - współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień. Oferujemy: - kursy, szkolenia; - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - możliwość awansu zawodowego. Kwota wynagrodzenia: 3900 zł brutto + dodatek stażowy.
    StPr/22/0231
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
    wynagrodzenie od od 3 900 PLN

    wykonywanie badań technicznych pojazdów, ocena stanu technicznego pojazdów
    StPr/22/0230
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - przyjmowanie zamówień od klientów - zapewnienie dostepności materiałowej systemowo - nadzór nad terminami - współpraca z magazynem, produkcją, księgowością
    StPr/22/0229
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - prace montażowe - dbałość o stanowisko pracy - praca przy stołach montażowych za pomocą prostych elektronarzędzi
    StPr/22/0227
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zajmowanie się przewożeniem i rozmieszczaniem towarów, obsługiwanie wózka widłowego, zgłaszanie ewentualnych awarii, dbanie o stan wózka czyszczenie i konserwacja, sterowanie wózkiem widłowym i przewożenie towarów wiąże się z dokładnością i odpowiedzialnością , często także wykonywanie drobnych prac magazynowych, sprawdzenia sprawności układów i mechanizmów wózka widłowego
    StPr/22/0224
    data rozpoczęcia pracy od 12.02.2022
    wynagrodzenie od od 19,7 PLN

    - operator wózka widłowego - prace magazynowe (załadunek, rozładunek) - udział w inwentaryzacjach - praca w systemie
    StPr/22/0226
    data rozpoczęcia pracy od 20.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN