Zamknij

dba o porządek oraz wykonuje proste naprawy wewnątrz i na zewnątrz obiektu
StPr/20/1616
data rozpoczęcia pracy od 10.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru, planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi, gospodarowanie opakowaniami, ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych, dokonywanie inwentaryzacji towaru, dbanie o towar, który znajduje się w magazynie i ochrona go przed czynnikami zewnętrznymi. pilnowanie terminów przechowywania
StPr/20/1623
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prace związane z : budową nawierzchni kolejowej, naprawą i wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza, regulacją położenia torów i rozjazdów itp. m-ce pracy: teren województwa kujawsko-pomorskiego wynagrodzenie podstawowe + premia
StPr/20/1624
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

obsługa drezyny (wózka motorowego) WM-15 m-ce pracy: teren województwa kujawsko-pomorskiego wynagrodzenie podstawowe + premia
StPr/20/1625
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Podstawowe zadania na stanowisku: - Wykonywanie prac blacharsko - dekarskich - Zgłaszanie przełożonemu potrzeb materiałowych niezbędnych do realizacji zadań - Prowadze na bieżąco ewidencji przychodowo - rozchodowej pobranych materiałów - Stałe podnoszenie kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach, a także bieżące zaznajamianie się z nowymi względnie zmieniajacymi się przepisami prawnymi w zakresie ujętym w wykazie obowiązków Inne informacje: - praca na wysokości powyżej 3m. - wynagrodzenie miesięczne oraz dodatek za wieloletnią prace, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe oraz świadczenia socjalne
StPr/20/1627
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- analiza otrzymanej dokumentacji technicznej i projektowej -opracowywanie dokumentacji projektowej do zezwolenia na budowę - wykonywanie rysunków technicznych - opracowywanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe z uwzględnieniem wytycznych inwestora oraz przepisów prawa budowlanego i miejscowego planu - przygotowywanie adaptacji projektów gotowych -opracowanie projektów zagospodarowania terenu - uzyskiwanie odpowiednich decyzji i uzgodnień koniecznych do pozwolenia na budowę - wykonywanie wizualizacji i modeli 3D - tworzenie opisów technicznych do projektu - współpraca z projektantami opracowującymi projekty branżowe - kontakt z klientami
StPr/20/1628
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ogólny zakres obowiązków: - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami techniki obsługi konsumenta; - przestrzeganie ograniczeń i zakazów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - przestrzeganie obowiązujących cen przy sporządzaniu rachunków i inkasowanie należności według wystawionego rachunku; - zgłaszanie kierownikowi uwag i życzeń gości; - przestrzeganie zasad higieny osobistej, a także utrzymywanie czystości w sali i na stołach konsumenckich; - przestrzeganie dyscypliny pracy. Praca w systemie równoważnym (za pracę w soboty, niedziele i święta inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym).
StPr/20/1629
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Ogólny zakres obowiązków: - samodzielna obróbka surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna) wykonywana różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów; potrawy kuchni polskiej; - wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych; - przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe; - utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy. Praca w systemie równoważnym (za pracę w soboty, niedziele i święta inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym).
StPr/20/1630
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

prowadzenie rejestracji pacjentów- telefonicznej, osobistej i internetowej
StPr/20/1631
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wykonywanie i remont instalacji wod-kan, sanitarnych
StPr/20/1632
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2020
wynagrodzenie od od 3 100 PLN